Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 (เมืองต้าเหลียน กรุงโซล นครเซี่ยงไฮ้ จังหวัดไอจิ เมืองแตกู กรุงปักกิ่ง และจังหวัดฟูกูโอกะ)


อ่านต่อ

โปสเตอร์โครงการ “Hiroshima Appeals” ประจำปี ค.ศ. 2018 จากองค์การ Mayors for Peac


อ่านต่อ

โปสเตอร์ การสนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัฐทั้งหมดเข้าร่วมในสนธิสัญญายับยั้งอาวุธนิวเคลียร์จากองค์การ Mayors for Peace


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-L2715DW และ Epson L1300


อ่านต่อ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ


อ่านต่อ

ประกาศ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก นักแสดงเยาวชนกรุงเทพมหานครสำหรับเทศกาลของเมืองพี่เมืองน้อง ประจำปี  2562


อ่านต่อ

ประกาศเปลี่ยนสถานที่ การยื่นเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2562 เป็น ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม


อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิยื่น เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน ประจำปี 2562


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อทีมนักแสดงเยาวชน


อ่านต่อ

PagesMain menu 2

by Dr. Radut