Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เยาวชนเยือนชานตง เฉพาะทางด้านหุ่นยนต์


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ค่ายเยาวชนนานาชาติเฉพาะทาง (หุ่นยนต์) ชานตง


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ โครงการเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน


อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ค่ายเยาวชนนานาชาติเฉพาะทาง (หุ่นยนต์) มณฑลชานตง


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ Lexmark รุ่น MS415DN


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้จังหวัดฟูกูโอกะ (รอบเพิ่มเติม)


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครเซี่ยงไฮ้ และจังหวัดฟูกูโอกะ (รอบเพิ่มเติม)


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับนครฉงชิ่ง

 


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ


อ่านต่อ

PagesMain menu 2

by Dr. Radut