Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


อ่านต่อ

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560


อ่านต่อ

กรุงเทพมหานครจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ


อ่านต่อ

เชิญเยาวชนกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องในต่างประเทศ ปี 2560


อ่านต่อ

กองการต่างประเทศร่วมให้บริการประชาชนด้านข้อมูลกับชาวไทยและชาวต่างประเทศ  (จันทร์, ตุลาคม 31, 2016)


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์บริการพจนานุกรมคำศัพท์


อ่านต่อ

ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร - กรุงโซล 


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้เสนอเอกสารหลักฐานงานจ้างเหมาการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง,เมืองแตกู,จังหวัดฟูกุโอกะ ( มิถุนายน 21, 2016 - 16:15)


อ่านต่อ

จ้างเหมาการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม ณ โรงละครอักษรา


อ่านต่อ

PagesMain menu 2

by Dr. Radut