Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบกิจกรรมกลุ่มและสัมภาษณ์


อ่านต่อ

เปิดรับสมัครแล้วโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนประจำปี 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ


อ่านต่อ

รายละเอียด  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 (เป็นข้อความสำคัญ กรุณาอ่านให้ละเอียด)


อ่านต่อ

เรื่อง จ้างเหมาจัดการประชุม Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ครั้้งที่ 13


อ่านต่อ

ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภานในหน่วยงาน


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเมืองพี่เมืองน้องประจำปี 2560


อ่านต่อ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


อ่านต่อ

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560


อ่านต่อ

กรุงเทพมหานครจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ


อ่านต่อ

PagesMain menu 2

by Dr. Radut