Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 วัน  ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 1 รายการ สำหรับการต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นและคณะ


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content)


อ่านต่อ

กระทรวงพาณิชย์มีกำหนดจัดงาน CLMVT Forum 2018 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน


อ่านต่อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 40 ที่นั่งขึ้นไปพร้อมพนักงานขับรถยนต์


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ ในการเข้าร่วมงานเทศกาลดนตรี 2018


อ่านต่อ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 4 รายการ สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ


อ่านต่อ

รายงานผลการฝึกอบรมและแผนการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานรายบุคคล


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เยาวชนเยือนชานตง เฉพาะทางด้านหุ่นยนต์


อ่านต่อ

PagesMain menu 2

by Dr. Radut