Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

ปลูกต้นไม้ 10,000 ต้นในกรุงบูดาเปสต์แล้วตั้งแต่ปี 2559

Primary tabs

รุงบูดาเปสต์, วันที่ 28 สิงหาคม 2562 (ซินหัว) – มีการปลูกต้นไม้เกือบ 10,000 ต้นในเมืองหลวงของประเทศฮังกรีตั้งแต่ปี 2559 แหล่งข่าวอย่างเป็นทางการกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

“พื้นที่ 10,000 จุดสำหรับการปลูกต้นไม้ในกรุงบูดาเปสต์ได้ดำเนินการปลูกไปเกือบเต็มทุกจุดแล้ว” นายอิสท์วาน ทาร์ลอส นายกเทศมนตรีกรุงบูดาเบสต์กล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ของสื่อท้องถิ่น

“องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นได้ปลูกต้นไม้จำนวน 9,947 ต้นตั้งแต่ปี 2559 เฉลี่ยน 2,000 ต้นต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 200 – 300 ต้นก่อนปี 2553” นายทาร์ลอสเสริม
เขายังเน้นว่า กรุงบูดาเปสต์ได้เข้าร่วมดำเนินการตามแนวคิด "Under 2" International Initiative เมื่อสามปีที่ผ่านมา โดยในคำปฏิญาณว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในเมืองในต่ำกว่าระดับระดับ 1999 ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050)  

นายทาร์ลอสยังกล่าวว่า นอกจากนี้ สภากรุงบูดาเบสต์ยังรับเอากลยุทธ์ด้านสภาพอากาศมาใช้เมื่อ 18 เดือนที่ผ่าน และจัดการกับ “เรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทุกประเด็น” เช่น คลื่นความร้อน น้ำท่วม และคุณภาพอากาศ

นายกเทศมนตรียังสัญญาว่าจะทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในรถไฟสายที่ 3 ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงเมื่อไม่นานนี้อีกด้วย

นายทาร์ลอสกล่าวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นในประเทศฮังการี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ซึ่งเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเป็นสมัยที่สาม

ที่มา: 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-08/28/c_138345691.htm
กรุงบูดาเปสต์, วันที่ 28 สิงหาคม 2562 (ซินหัว) – มีการปลูกต้นไม้เกือบ 10,000 ต้นในเมืองหลวงของประเทศฮังกรีตั้งแต่ปี 2559 แหล่งข่าวอย่างเป็นทางการกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
วันที่ของข่าว: 
Wednesday, August 28, 2019 - 11:15


Main menu 2

by Dr. Radut