Jump to Navigation
"  As built by deities, the administrative center, dazzling palaces and temples, the capital of Thailand. " 

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง

อำนวยการกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้พบและร่วมประชุมกับ นายจาง เซียวสง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้

          นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้พบและร่วมประชุมกับนายจาง เซียวสง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์

            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ H.E. Mr.

Pages

Subscribe to ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง


Main menu 2

by Dr. Radut