Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " กองการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของกองการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง,เมืองแตกู,จังหวัดฟูกุโอกะ (มิถุนายน 21, 2016 - 16:15)

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

โครงการแลกเปลียน เยาวชนกับกรุงปักกิ่ง เมืองแตกู และจังหวัดฟูกุโอกะ

 

                    

 

intro: 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน เมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง,เมืองแตกู,จังหวัดฟูกุโอกะ ( มิถุนายน 21, 2016 - 16:15)

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, มิถุนายน 21, 2016 - 16:15


Main menu 2

by Dr. Radut