Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เวียดนามจัดโรดโชว์ส่งเสริมเส้นทางเที่ยวกรุงเทพฯกับจังหวัดต่าง ๆในเวียดนาม

 

(23 พ.ย. 59) นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมงาน Vietnam Tourism Roadshow ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารการท่องเที่ยวเวียดนามร่วมกับจังหวัดเหงะอาน (Nghe An) จังหวัดทัญอว้า (Thanh Hoa) จังหวัดห่าติ๋ง (Ha Tinh) จังหวัดกว่างบิ่ง (Quang Binh) จังหวัดกว่างจิ (Quang Tri) และจังหวัดเถื่อเทียนเว้ (Thua Thien Hue) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเวียดนาม ภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดต่างๆ ในเวียดนามตอนกลางโซนเหนือ รวมทั้งเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศทั้งทางบกและทางอากาศ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแนะนำและ ให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางการคมนาคมจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดต่างๆ ของเวียดนามตอนกลางโซนเหนือ ยังเป็นส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเวียดนามอีกด้วย

 

ที่มา: 
กปส.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 24, 2016


Main menu 2

by Dr. Radut