Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายฮิโรฟูมิ ซาโตะ ประธานชมรมไอจิไก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาไอจิไก ประจำปี 2559 (ศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2017)

          นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และนายฮิโรฟูมิ ซาโตะ ประธานชมรมไอจิไก เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาไอจิไก ประจำปี 2559 จำนวน 15 ทุน ทุนละ 5,000 บาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่นักเรียนที่ใฝ่การศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

          ชมรมไอจิไกเป็นชมรมของบริษัทและองค์กรที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาประกอบกิจการสาขาอยู่ในประเทศไทย และได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมขึ้นในปี พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมีสมาชิก 147 บริษัท ชมรมไอจิไกได้ให้ความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในด้านการพัฒนาเยาวชนโดยมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 29 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่าทุนการศึกษาที่ชมรมไอจิไกได้มอบแก่นักเรียนกรุงเทพมหานคร คิดเป็นเงิน 1,275,000 บาท

 

ที่มา: 
iad.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 24, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut