Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

          กรุงเทพมหานครจะจัดทำโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง 1.ช่วงนำร่อง 2 ฝั่ง 14 กม.        จากสะพานพระราม 7 – สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2.ช่วงแผนแม่บท 2 ฝั่ง 57 กม. จากสะพานพระราม 7 จนถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยจัดให้มีพื้นที่ในการพักผ่อนและใช้ประโยชน์ ฟื้นฟูชีวิต    คนเมืองให้มีโอกาสได้พบปะและสังสรรค์สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งโครงการนี้ยังจัดให้มีทางเลือกใหม่      ในเดินทางสัญจรโดยมีพื้นที่เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ รถ เรือ ราง เดิน ปั่น 

 

intro: 

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ที่มา: 
สนย.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, มีนาคม 28, 2017 - 15:15


Main menu 2

by Dr. Radut