Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (มณฑลชานตงและกรุงปักกิ่ง) ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ (จันทร์, มีนาคม 20, 2017)

      การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (มณฑลชานตงและกรุงปักกิ่ง) ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะ

           กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับกรุงปักกิ่ง และความร่วมมือฉันมิตรกับมณฑลชานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมไทย – จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2560 เพื่อสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องรวมทั้งสิ้น 4 เมือง คือ ชิงเต่า จี้หนิง (รวมอำเภอฉวีฟู่) จี้หนาน (ทั้ง ๓ เมืองอยู่ในมณฑลชานตง) และกรุงปักกิ่ง โดยมีโอกาสเข้าพบผู้บริหารระดับสูง ผู้นำเมือง บุคคลสำคัญ และไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ได้แก่

เมืองชิงเต่า (วันที่ 20-21 มีนาคม 2560)

1. การเยี่ยมชมบริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูง CRRC ชิงเต่า ซื่อฟาง
2. การเยี่ยมชมบริษัท Rubber Valley ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างครบวงจร
3. เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย QUST (Qingdao University of Science and Technology)
4. ชมสำนักผังเมืองชิงเต่า
5. ผว. กทม. เยี่ยมคารวะและหารือกับ นายหลี่ ฉุน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เมืองชิงเต่า พร้อมผู้บริหารเมืองของทั้ง 2 ฝ่าย โดยมีรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงเต่า (นางวรพรรณี ดำรงมณี) ร่วมคณะ

เมืองจี้หนิง (วันที่ 21-22 มีนาคม 2560)

6. พบปะหารือมาดามฉือและผู้บริหารมูลนิธิขงจื๊อ ณ อำเภอฉวีฟู่ เมืองจี้หนิง
7. ผว.กทม.เยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Shi Guangliang รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองจี้หนิง โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองฉวีฟู่ นาย Peng Zhaohui และรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงเต่า(นางวรพรรณี ดำรงมณี) ร่วมคณะ

เมืองจี้หนาน มณฑลชานตง (วันที่ 22-23 มีนาคม 2560)

8. ผว. กทม. พบปะและหารือกับนายซุน เว่ย สมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลชานตง และรักษาการผู้ว่าการมณฑลชานตง พร้อมด้วยผู้บริหารของทั้ง         สองเมืองและรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงเต่า (นางวรพรรณี ดำรงมณี) ร่วมคณะ
9. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และด้านการศึกษาระหว่างกรุงเทพมหานครกับมณฑลชานตง
10.  รับฟังการบรรยายสรุปและดูงานระบบระบายน้ำของมณฑลชานตง

กรุงปักกิ่ง (วันที่ 23-25 มีนาคม 2560)

11. การพบปะกับนายหลู จวิ้นชิง ประธานสมาคมนักธุรกิจเชื้อสายจีนยอดเยี่ยม เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
12. การพบปะกับพลเอกถัง เทียน เปียว รองประธานสถาบันวัฒนธรรมและการสื่อสารระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน (China International Communication and                   Culture Center - CICCC)
13. การเยี่ยมนักเรียนไทยที่ได้ทุนมาศึกษาภาษาจีน ณ วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีนกรุงปักกิ่ง
14. การเยือนถนนวัฒนธรรมกรุงปักกิ่ง

 

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, มีนาคม 20, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut