Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่  ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร โดยมีพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ รับเสด็จ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ในศาสตร์ด้านต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครในทุกแง่มุม นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังรับความร่วมมือจากเมืองพี่เมืองน้องต่าง ๆ ที่สนับสนุนหนังสือภาษาต่างประเทศ อาทิ หนังสือจำนวนเกือบ 1,000 เล่ม พร้อมตู้หนังสือไม้จากนครกวางโจว 

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, เมษายน 28, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut