Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นายมาซายูกิ นาคาโอะ (Mr. Masayuki Nakao) ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ นำคณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ( พฤหัสบดี, พฤษภาคม 11, 2017)

          คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น นำโดยนายมาซายูกิ นาคาโอะ (Mr. Masayuki Nakao) ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะและนายเซทาโระ ฮัตโตริ (Mr. Seitaro Hattori) รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 - 14.00 น.  ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของประธานสภากรุงเทพมหานครและหารือเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในอนาคตเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ครบรอบ 10 ปี และความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น โดยจะดำเนินความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในวงกว้างและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะฯ โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (พลเอก คนินทร วงศาโรจน์  พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต  และพลตรี สุทธิชัย วงษ์บุบผา) ร่วมให้การต้อนรับ

 

ที่มา: 
กกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, พฤษภาคม 11, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut