Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เอกอัครราชทูตมองโกเลียเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พฤหัสบดี, พฤษภาคม 18, 2017)

เอกอัครราชทูตมองโกเลียเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ฯพณฯ นายทูกสบิลกูน ทูเมอร์คูเล็ก เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือเรื่องการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงอูลานบาตอร์ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ที่มา: 
iad.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, พฤษภาคม 16, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut