Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเจแอล วอน ยัง ประธานสภามหานครอินชอนและคณะ (อังคาร, พฤษภาคม 23, 2017)

         

           วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเจแอล วอน ยัง ประธานสภามหานครอินชอนและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครในฐานะแขกของสภากรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ได้หารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการเมือง การจัดการชุมชน การท่องเที่ยว การจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน นอกจากนี้ ได้มีการหารือถึงโอกาสในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและนครอินชอนในอนาคตอีกด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, พฤษภาคม 23, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut