Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียนเยือนกรุงเทพมหานคร (พฤหัสบดี, สิงหาคม 3, 2017)

           

          นางเหวิน เสวียฉง (Ms. Wen Xueqiong) รองนายกเทศมนตรีเมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน นำคณะผู้แทนเมืองต้าเหลียนเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2560 โดยคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างเมืองและสนับสนุนหนังสือ จำนวน 100 เล่มแก่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และในโกาสนี้ยังได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงพยาบาลตากสิน หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร และบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เพื่อศึกษาดูงานและแสวงหาแนวทางความร่วมมือในอนาคตต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 3, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut