Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ 13th International Youth Interactive Friendship Camp 2017 ณ นครเซี่ยงไฮ้ ( อังคาร, กรกฎาคม 18, 2017)

        

            สำนักงานการต่างประเทศนำผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 คนเข้าร่วมโครงการฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2560 โดยทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนนานาชาติอีกกว่า 20 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมโดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ  เช่น ฝึกทักษะการตัดกระดาษแดง การใช้พู่กันจีน รำกังฟู วาดหน้ากากจีน และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ พร้อมกันนี้เยาวชนกรุงเทพมหานครได้นำเสนอประเทศไทยและกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักด้วยการวาดภาพและจัดโต๊ะประชาสัมพันธ์เมืองในกิจกรรม Theme Show on Nations รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และพักค้างกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวจีน

วันที่ของข่าว: 
อังคาร, กรกฎาคม 18, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut