Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (ศุกร์, สิงหาคม 4, 2017)

 

           การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคตจัดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่างโครงการ IYCPFเมืองฮิโรชิมา และองค์การ Mayors for Peace ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2560 เพื่อระลึกเหตุการณ์ครบรอบ 72 ปี ระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา และเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนานาชาติได้พบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับสันติภาพในอนาคต

           ผู้แทนเยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกสันติภาพในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 และฟังประสบการณ์จากผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณู อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ พิธีชงชา เทศกาลบง โอโดริ (เทศกาลไหว้บรรพบุรุษ) ทำขนมโมมิจิมันจูและการประดิษฐ์ทัพพีคดข้าวที่ระลึกของเกาะมิยาจิมา ผู้แทนเยาวชนฯ ได้พักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์สันติภาพฮิโรชิมา ศาลเจ้าอิทสึกุชิมา เกาะมิยาจิมา จากนั้นได้ร่วมกิจกรรมอภิปรายเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสิ่งที่เยาวชนสามารถทำได้เพื่อสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน และร่วมกันร่าง IYCPF Hiroshima Appeal 2017 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างสันติภาพของเยาวชนผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ในฐานะทูตสันติภาพในอนาคตของฮิโรชิมา

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, สิงหาคม 4, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut