Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน “มนต์เสน่ห์มหานครเซี่ยงไฮ้” ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

        

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) และนายศุภพงษ์  กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงาน “มนต์เสน่ห์มหานครเซี่ยงไฮ้” ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560เวลา 15.00 – 17.00 น. ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้  โดยมี H.E. Mr. Zhu Yonglei รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ รองผู้อำนวยการกรมโฆษณาการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ และผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนนครเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมงานฯ ในงานนี้ประกอบด้วยนิทรรศการหน้าต่างแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ การรับมอบป้ายหน้าต่างแห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ (Window of Shanghai) และหนังสือที่นครเซี่ยงไฮ้บริจาคให้กับหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 500 เล่ม งานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและนครเซี่ยงไฮ้ หลังจากได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

          งานนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติกว่า 50 คน ประกอบด้วยนางหยังหยัง ที่ปรึกษาฝ่ายการเมือง สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พันเอกชาญชัย วิชิตสรไกร รองประธานสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำถิ่น กองทัพบกไทย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่น FM 103 MHzสื่อมวลชน เช่น กรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน, บริษัท ซี เอ เอ็ม จี (ประเทศไทย) จำกัด, Bangkok LIKE FM 103 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรุงเทพมหานคร, หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร, OIMG Holdings, สื่อมวลชนจีนในประเทศไทย, สื่อมวลชนสำคัญในประเทศไทย และ SMG Radio ตัวแทนนักวิชาการ เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นต้น

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, สิงหาคม 25, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut