Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนฉพาะด้าน (Animation)

          นางรัชนีวรรณ อัศวธิตานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนฉพาะด้าน (Animation) เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

       คณะเยาวชนจากจังหวัดฟูกูโอกะมีกำหนดเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 – 26 สิงหาคม 2560 เพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนไทยในการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชั่น เรื่องการเฉลิมฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากกรุงเทพมหานครก็จะเดินทางไปเยือนจังหวัดฟูกูโอกะเพื่อเรียนรู้และร่วมสร้างภาพยนต์แอนิเมชั่นกับเยาวชนฟูกูโอกะด้วย

         โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Animation) เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของทั้งสองเมือง โดยเยาวชนกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปเยือนจังหวัดฟูกูโอกะตามโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 สำหรับปีนี้เป็นปีแรกที่จังหวัดฟูกูโอกะได้นำเยาวชนในระดับอุดมศึกษาที่มีความสามารถด้านดิจิตอลแอนิเมชั่น เยือนกรุงเทพมหานคร

        รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นมีความสามารถทางด้านการผลิตภาพยนตร์และการ์ตูนแอนิเมชั่นมายาวนานและมีพัฒนาการที่ต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนเยาวชนตามโครงการนี้ จะช่วยให้เด็กไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว และเมื่อเยาวชนไทยเดินทางไปจังหวัดฟูกุโอกะก็จะยิ่งได้รับประสบการณ์ที่ดีเพราะได้เรียนรู้จากประเทศต้นฉบับโดยตรง สำหรับในช่วงเวลาที่เยาวชนฟูกุโอกะเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครนี้ กทม.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการดังกล่าว และหวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง ตลอดจนของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, สิงหาคม 22, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut