Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Days of Bangkok in Moscow

 

         คณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดย นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน Days of Bangkok in Moscow ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นในงานฯ ณ สวนสาธารณะ Sokolniki ประกอบด้วย การแสดงทางวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเมือง การสาธิตหัตถกรรม และการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับกรุงมอสโก ตลอดจนรำลึกถึงโอกาสสำคัญครบรอบ ๒๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมอสโกและครบรอบ ๑๒๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, สิงหาคม 23, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut