Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะนำเยาวชน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ (ศุกร์, พฤศจิกายน 3, 2017)

 

             ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ กทม. เป็นหัวหน้าคณะนำเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20 คน ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง 1-7 พ.ย. 2560 ตามโครงการความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่าง กทม.กับ จ.ไอจิ โอกาสนี้ คณะได้เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการ จ.ไอจิ และ นร. ได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น การพูดคุยกับ นศ.ไทย ในมหาวิทยาลัยนาโกย่า เกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อที่นี่ การเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการใช้ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ระบบการช่วยเหลือ นร.ต่างชาติ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ปราสาทนาโกยา ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแบะพลังงานสะอาดที่พิพิธภัณฑ์และเมืองจำลองของ บ.โตโยต้า ที่มีฐานการผลิตที่ จ.ไอจิ การแลกเปลี่ยนกับ นร.ญี่ปุ่น ในชั้นเรียนในโรงเรียนที่นี่ 1 วัน และเด็กทุกคนจะมีโอกาสได้พักกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน นับเป็นโอกาสที่หาได้ยาก และมากกว่าครึ่งของนักเรียนไม่เคยมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ นับเป็นความภูมิใจของ สนง.การต่างประเทศ ที่ได้ให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชนไทย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 3, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut