Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง (อังคาร, ตุลาคม 24, 2017)

          เมื่อวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2560 เยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่งประจำปี 2560 (2017 International Youth Organization Forum & Beijing Sister City Youth Camp) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและการพัฒนาเยาวชน (Youth Innovation & Development)" โดยเยาวชนกรุงเทพมหานครได้นำเสนอเรื่อง "เยาวชนกับการเป็นผู้ประกอบการ (Youth & Entrepreneurship)" ในระหว่างการประชุมซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ

          นอกจากนี้เยาวชนยังได้ศึกษาดูงาน ณ กลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์ในเครือ BAIC โรงเรียนมัธยมลู่เหอ พื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาสำหรับโอลิมปิกฤดูหนาว 2020 ศึกษาแผนการพัฒนาเมืองและการผังเมืองของปักกิ่ง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เช่น การเขียนพู่กันจีน การเรียนรู้ศิลปะการตัดกระดาษ การวาดหน้ากากงิ้ว การทำอาหาร เป็นต้น และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ได้แก่ พระราชวังต้องห้าม กำแพงเมืองจีน และสนามกีฬารังนก โอกาสนี้เยาวชนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, ตุลาคม 24, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut