Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมการประชุม 5th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2017

          นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมการประชุม 5th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals 2017 ในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2560  นาง ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเชียน จัดขึ้น ณ Ayuntamiento de Manila (พระราชวังหินอ่อน) อาคารซึ่งเคยเป็นที่ทำการสภาเมืองและศาลาว่าการกรุงมะนิลาในสมัยเก่าแต่ถูกทำลายลงทั้งหมดเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1945) รัฐบาลได้สร้างและอนุรักษ์ให้เหมือนของเดิมขึ้นมาใหม่เมื่อปี ค.ศ.2009 การประชุมครั้งนี้มีผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียนจาก 8 ประเทศเข้าร่วมประชุมในหัวข้อหลักคือ Bridging Capital Cities for Stronger ASEAN ซึ่งเน้นประเด็นการสร้างประชาคมอาเซียน โดยการเชื่อมโยงเมืองหลวงอาเซียนระหว่างกันเพื่อให้อาเซียนมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งนางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ร่วมนำเสนอ อภิปรายและเสนอแนวทางความร่วมมือ รวมทั้งแบ่งปันแลกเปลี่ยนการดำเนินการของกรุงเทพมหานครต่อที่ประชุม ในหัวข้อ ความมั่นคงสาธารณะ (Public Security) การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน (Local Development for Liveable and Sustainable Cities) การท่องเที่ยว (Tourism) และ การบริหารและเชื่อมโยงเมืองกับภายนอก (Governance and Linkages)

       ในโอกาสนี้ได้ เข้าเยี่ยมคารวะ นาย Salvador Medialdea , Executive Secretary of the Philippines  ซึ่งเป็นผู้แทนของประธานาธิบดีให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ  ณ ห้องรับรอง ทำเนียบประธานาธิบดีมาลากันยัง  โดยได้กล่าวว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญกับสมาคมอาเซียน จึงยินดีอย่างยิ่งที่มีการจัดประชุมอาเซียนของผู้นำในระดับเมืองหลวงต่อจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่เพิ่งผ่านพ้นไป ในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบของที่ระลึกให้กับนาย Salvador Medialdea

         นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทำเนียบมาลากันยังและห้องสมุด ซึ่งเป็นอาคารที่ทำการหลังเก่าในอดีต ที่ได้จัดแสดงประวัติความเป็นมาของประธานาธิบดีตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันจำนวน 16 คน รวมถึงจัดแสดงเอกสารสำคัญและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และการอนุรักษ์ห้องทำงาน และห้องประชุมเก่าเอาไว้ให้คงสภาพเดิมมากที่สุด  เดินทางไปยังสภากรุงมะนิลาและศาลาว่าการกรุงมะนิลา ชึ่งมี DR. MARIA SHEILAH LACUNA-PANGAN รองนายกเทศมนตรีกรุงมะนิลาและสมาชิกสภากรุงมะนิลาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภากรุงมะนิลา โดยมีการจัดกองดุริยางค์ต้อนรับเมื่อคณะฯเดินทางไปถึงพร้อมทั้งคล้องสายสะพายที่ทำจากผ้าพื้นเมืองปักด้วยตัวอักษรโบราณคำว่า"มะนิลา"สมาชิกสภากรุงมะนิลาได้มอบหนังสือรับรองของสภากรุงมะนิลาที่มีมติสนับสนุนการจัดประชุมผู้นำเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน ณ กรุงมะนิลา ในครั้งนี้

           โดยกรุงมะนิลาได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ที่จัดขึ้นภายในสวน Baluarte de Santiago ชึ่งเป็นสวนภายในป้อมปราการ Santiago ที่อดีตเป็นป้อมปราการที่สำคัญที่สุดของกรุงมะนิลาที่สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16 ทั้งยังเคยใช้เป็นฐานทัพและคุก 

           และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้เข้าร่วมงานเลี้ยง ณ ห้องหินอ่อน (Marble Hall) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้แทนจากสถานทูตประเทศอาเซียน สมาชิกสภากรุงมะนิลา เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยง ซึ่งกรุงมะนิลาได้จัดการแสดงวงดนตรีออร์เครสต้าและนักร้องเพลงคลาสสิกโซปราโนและเทเนอร์ให้แขกได้รับชม

 

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, พฤศจิกายน 15, 2017


Main menu 2

by Dr. Radut