Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

สำนักงานการต่างประเทศตอนรับคณะเทศบาลกรุงปักกิ่งเยือน กทม.สานสัมพันธ์ 25 ปี (พุธ, พฤษภาคม 23, 2018)

           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๕๐ น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับมาดามฉี จิ้ง (Madam Qi Jing) สมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเทศบาลกรุงปักกิ่งและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยและหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่งในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างกัน ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

           รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวต้นรับคณะผู้แทนจากเทศบาลกรุงปักกิ่ง ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่กรุงเทพมหานครจะสานสัมพันธ์กับกรุงปักกิ่งที่มีมาอย่างยาวนานให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ สังคม วัฒนธรรม การสาธารณสุข และการบริหารเมือง ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่งได้มีการแลกเปลี่ยนคณะเดินทางของผู้บริหารเพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทั้งสองเมืองเป็นผู้จัด ซึ่งการเยือนกรุงเทพมหานครของคณะผู้แทนจากกรุงปักกิ่งในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พูดคุยหารือถึงความเป็นไปได้ ในการยกระดับความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวอีกว่ากรุงเทพมหานครมีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน ที่จะสามารถร่วมมือกับกรุงปักกิ่งและพร้อมที่จะผลักดันส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองภายใต้หลักการของการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งในปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและหวังว่าไทยจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนอันดับหนึ่งในเร็ววัน ฝ่ายคณะผู้แทนกรุงปักกิ่ง นำโดยมาดามฉี จิ้ง ได้กล่าวถึงความสำคัญของกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่งในฐานะเมืองหลวง และพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในด้านต่าง ๆ อาทิ การก่อสร้างและพัฒนาเมือง การศาสนา การท่องเที่ยว และการศึกษาและแลกเปลี่ยนเยาวชน อีกทั้ง ให้การตอบรับว่าไทยจะก้าวสู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของชาวจีนในอีกไม่นาน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, พฤษภาคม 23, 2018


Main menu 2

by Dr. Radut