Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ประกาศ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมและดนตรีเมืองพี่เมืองน้อง

          สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถหลากหลายได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในเวทีต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มพูนทักษะให้แก่เยาวชน และส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่กรุงเทพมหานคร   

 

 

     

intro: 

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถหลากหลายได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในเวทีต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 22, 2018 - 15:45


Main menu 2

by Dr. Radut