Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

โปสเตอร์ “การสนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัฐทั้งหมดเข้าร่วมในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์

โปสเตอร์ “การสนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัฐทั้งหมดเข้าร่วมในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์” จากองค์การ Mayors for Peace”

*เด็กหญิงซาดาโกะกับตำนานนกกระเรียนพันตัว
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เด็กหญิงซาดาโกะ วัย 2 ขวบ อาศัยอยู่ที่เมืองฮิโรชิมาซึ่งถูกถล่มด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ทำให้เมืองฮิโรชิมาถูกทำลายและมีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน ผลพวงจากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้เด็กหญิงซาดาโกะป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเธอได้ต่อสู้กับโรคร้ายนี้นานนับปี โดยเธอเชื่อว่าหากพับนกกระเรียนกระดาษได้ครบ 1,000 ตัว จะหายจากโรคนี้เธอจึงตั้งใจพับนกกระเรียนกระดาษ  
แต่เด็กหญิงซาดาโกะก็ได้เสียชีวิตลงเสียก่อนที่จะทำสำเร็จด้วยวัยเพียง 12 ปีเพราะพิษของมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งมาจากภัยของระเบิดนิวเคลียร์ในครั้งนั้น

ประเทศไทยได้มีการลงนามและให้สัตยาบันในสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกเกี่ยวกับการห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยการห้ามพัฒนา ทดลอง ผลิต จัดเก็บในคลัง ติดตั้ง ถ่ายโอน ใช้ หรือขู่ที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงสนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ข้างต้น ซึ่งสนธิสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีรัฐภาคียื่นสัตยาบันสารครบ 50 ประเทศ (ณ วันที่ 14 ก.พ. 62 มีรัฐภาคียื่นสัตยาบันสารจำนวน 21 รัฐ)

intro: 

โปสเตอร์ การสนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัฐทั้งหมดเข้าร่วมในสนธิสัญญายับยั้งอาวุธนิวเคลียร์จากองค์การ Mayors for Peace

วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 22, 2019 - 09:15


Main menu 2

by Dr. Radut