Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยหารือโครงการความร่วมมือ ด้านการบำบัดน้ำเสียกับผู้แทนกรุงเทพมหานคร

                    เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับนายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทยและนายเพาลอส (พอล) พาลิดิส กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ไฟน์ บับเบิ้ล เทคโนโลยี ประเทศไทย ณ ห้องเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และได้หารือการดำเนินความร่วมมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีฟองอากาศนาโนเพื่อการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ในเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะดำเนินโครงการนำร่องเพื่อทดสอบ ติดตาม และประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือที่ใช้ ซึ่งสำนักการระบายน้ำจะได้สรุปข้อมูลก่อนที่จะนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบในหลักการและอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ อย่างเป็นทางการต่อไป

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
พุธ, กรกฎาคม 31, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut