Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เยาวชน กทม. เข้าร่วมค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง 2562

                เมื่อวันที่ 19 – 26 ตุลาคม 2562 กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานการต่างประเทศนำผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 คน เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ดำเนินโครงการภายใต้หัวข้อ “เยาวชนกับการแลกเปลี่ยนระดับโลก (Youth & Global Sharing)” ในระหว่างการประชุมซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ เยาวชนกรุงเทพมหานครได้นำเสนอในหัวข้อ “Global Green Sharing” โดยนำเสนอเนื้อหาการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเข้าร่วมการประชุม “Belt and Road” International Volunteering Dialogue เพื่อหารือเรื่องการส่งเสริมแนวคิดการดำเนินงานด้านอาสาสมัครอย่างเป็นรูปธรรม

                นอกจากนี้เยาวชนยังได้ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่ง เช่น กลุ่มบริษัทผลิตรถยนต์ในเครือ BAIC ศูนย์บริการผู้สูงอายุกรุงปักกิ่ง ศูนย์การประชุมเยี่ยนชี มหาวิทยาลัย Beijing International Studies  สถาบัน Central Academy of Fine Arts กำแพงเมืองจีน พระราชวังต้องห้าม สนามกีฬารังนก เป็นต้น พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เช่น การเขียนอักษรและวาดภาพด้วยพู่กันจีน การตัดกระดาษจีน การวาดหน้ากากอุปรากรปักกิ่ง เป็นต้น

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อังคาร, พฤศจิกายน 19, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut