Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนจากนครโฮจิมินห์เยี่ยมคารวะรองปลัดกรุงเทพมหานคร และร่วมหารือกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

               เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับนายเตริ่น ลิว กวาง สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและรองเลขาธิการคนที่หนึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นครโฮจิมินห์ และคณะจากนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รวมจำนวน 19 คนพร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย ประกอบด้วยนายฝอ ฮว่าง เฮินอัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวเหงียน ถิ กิม แอง เลขานุการตรี ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีนายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนัก ด้านวิชาการ สำนักการระบายน้ำนายสมบูรณ์ หอมนาน รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ตลอดจนข้าราชการจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และสำนักงานการต่างประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ

               โดยคณะผู้แทนฯ มีความประสงค์กระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงหารือกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองในอนาคต ซึ่งภายหลังการเยี่ยมคารวะ คณะผู้แทนจากนครโฮจิมินห์ ได้ประชุมหารือและเรียนรู้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร โดยมีนางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการประชุม ในประเด็นการจัดการปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำในบริบทของการวางแผนพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการการท่องเที่ยวยามค่ำคืน ประสบการณ์การจัดการเกี่ยวกับปัญหาการตั้งถิ่นฐานและการย้ายที่อยู่ของประชาชนที่อาศัยริมคลอง และประสบการณ์การจัดการและพัฒนาพื้นที่ในเขตเมืองตามแนวคลองและแม่น้ำ

               ในระหว่างการหารือ คณะผู้แทนฯ ได้ใช้โอกาสนี้เชิญผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยวนานาชาติ (International Travel Expo) โดยมีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2563 ณ นครโฮจิมินห์ นอกจากนี้ คณะผู้แทนฯ ยังกล่าวอีกว่า ทางนครโฮจิมินห์ประสงค์จัดแสดงนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของนครโฮจิมินห์ให้แก่ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ ได้รับทราบ และประสงค์หารือเพิ่มเติมกับสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เกี่ยวกับประเด็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป  ในช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้แทนฯ ได้เสนอแนวคิดการจัดการประชุมด้านการเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยจะเชิญเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าเป็นสมาชิกและหมุนเวียนการจัดการประชุมเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, พฤศจิกายน 25, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut