Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน Smart City Expo & World Congress ครั้งที่ 9

          คณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าร่วมงาน Smart City Expo & World Congress ครั้งที่ 9 (SCEWC 2019) ณ เมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร เดินทางเยือนเมืองบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562 โดยคณะฯ มีภารกิจในการเข้าร่วมงาน Smart City Expo & World Congress ครั้งที่ 9 (SCEWC 2019) ณ Fira Barcelona Gran Via ซึ่งเป็นศูนย์การประชุมและการจัดแสดงนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) และการขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่สำคัญใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจยุคดิจิทัล สิ่งแวดล้อมในสังคมเมือง การสัญจร เมืองทั่วถึงและแบ่งปัน การบริหารจัดการเมืองและการคลัง ในการนี้คณะฯ ได้เข้าพบนาย Ramón Roca ประธานผู้จัดงานและนาย Pere Calvet ประธานผู้จัดงานด้านการสัญจร และได้ร่วมหารือในเรื่องสถานการณ์และการดำเนินงานด้านเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครรวมถึงการเข้าร่วมงาน Smart City Expo & World Congress ครั้งที่ 9 (SCEWC 2019) ในเรื่อง ความรู้ แนวคิด ประโยชน์ต่าง ๆ จากงานที่กรุงเทพมหานครสามารถนำไปประยุกต์ใช้ หลังการหารือ นายพีระพงศ์ ศิริเกษม รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนายถิ่น หงษ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้ร่วมลงนามในสมุดเยี่ยมชมงานและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
อาทิตย์, พฤศจิกายน 17, 2019


Main menu 2

by Dr. Radut