Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

การเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์) ของประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวาตารุ คุริฮาระ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และคณะ รวมจำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมคารวะพลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

พลตำรวจโท โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวต้อนรับประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ และกล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะที่เดินทางมาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และให้การต้อนรับคณะของประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะในวันนี้ โดยวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาจังหวัดฟูกูโอกะคือการให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุขที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับสภาจังหวัดฟูกูโอกะถึงจะสำเร็จ เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครซึ่งได้ทำงานร่วมกับสภากรุงเทพมหานครเพื่อสร้างนโนบายมุ่งเน้นการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเมืองที่น่าท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน

ในการนี้ ประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะขอบคุณรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ให้เกียรติต้อนรับและกล่าวว่า กรุงเทพมหานครกับจังหวัดฟูกูโอกะได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในปี พ.ศ. 2549 ต่อมาสภากรุงเทพมหานคร และสภาจังหวัดฟูกูโอกะได้สถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรสภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภากรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยทั้งสองเมืองได้มีความสัมพันธ์อันดีมาตลอดและมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนหลายด้านเช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการศึกษา อีกทั้งในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้ตั้งสถานกงสุลใหญ่ด้วยความร่วมมือและความพยายามของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายท่าน และหวังว่าความสัมพันธ์อย่างยาวนาน 15 ปี จะนำทั้งสองเมืองไปสู่ความเจริญร่วมกันต่อไปในอนาคต

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, มกราคม 27, 2020


Main menu 2

by Dr. Radut