Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

“ร่วมกันเปิดรับความแตกต่างเพื่อโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม” การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต ประจำปี พ.ศ. 2563

“ร่วมกันเปิดรับความแตกต่างเพื่อโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม” การประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต ประจำปี พ.ศ. 2563

 

                   กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์การ Mayors for Peace และได้ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for Peace in the Future หรือ IYCPF) จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ณ เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น     เพื่อเป็นการรำลึกครบรอบ 60 ปี เหตุการณ์การทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมา ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนนานาชาติได้หารือเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพโลกในมุมมองของแต่ละประเทศ ทำความรู้จักเพื่อนจากต่างชาติต่างวัฒนธรรม และทำกิจกรรมเพื่อสร้างสันติภาพร่วมกัน

                   เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตามปกติ ผู้แทนเยาวชนจากเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร ที่เคยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จึงได้ร่วมกันพับนกกระเรียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงการยอมรับและการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย เพื่อการสร้างสันติภาพและความสงบสุขบนโลกใบนี้

 

“ร่วมกันเปิดรับความแตกต่างเพื่อโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม” (Let’s embrace diversity for a better world)

intro: 

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์การ Mayors for Peace และได้ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for Peace in the Future หรือ IYCPF)

ที่มา: 
iao
วันที่ของข่าว: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 20, 2020 - 09:45


Main menu 2

by Dr. Radut