Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพค่ายเยาวชนนานาชาติฤดูหนาว ครั้งที่ 4

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพค่ายเยาวชนนานาชาติฤดูหนาว ครั้งที่ 4 และการเสวนาอาสาสมัครนานาชาติสายแถบและเส้นทาง ประจำปี 2563 โดยมีคำขวัญว่า “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาฤดูหนาว การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่รอคอย (Embracing Winter Sports, Expecting Winter Olympics)” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผ่านโปรแกรม “ซูม (Zoom)”

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรด้านเยาวชนนานาชาติได้มีส่วนร่วม และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565 ตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนจากประเทศต่าง ๆ ได้ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น อีกทั้ง สนับสนุนเยาวชนให้มีจิตอาสา มีความสนใจด้านกีฬา และมีความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเพื่อส่งเสริมมิตรภาพของประชากรโลก โดยมีนางสาวตง เซีย ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศ คณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกคณะกรรมการกลางสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์จีน สมาชิกองค์กรพันธมิตรอาสาสมัครสายแถบและเส้นทาง ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกฤดูหนาว และผู้แทนจากองค์กรเยาวชนระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น องค์กรเยาวชนด้านกีฬารัฐบรันเดนบูร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มูลนิธิอาสาสมัครนักศึกษามาเลเซีย เป็นต้น

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล และคณะกรรมการพาราลิมปิกสากลได้กำหนดให้เริ่มคัดเลือกอาสาสมัคร เพื่อปฏิบัติงานในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว และพาราลิมปิกฤดูหนาวกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 - มิถุนายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://vol.beijing2022.cn/ โดยมีกรุงปักกิ่ง 2022 (BEIJING 2022) เป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการคัดเลือกอาสาสมัครอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ เคารพข้อปฏิบัติของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมความเปิดกว้างและความหลากหลาย พัฒนาระบบการคัดเลือกอาสาสมัคร และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งตำแหน่งและจำนวนที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ อาสาสมัครในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว จำนวน 27,000 คน และอาสาสมัครในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว จำนวน 12,000 คน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายประสานงานระหว่างประเทศและงานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบุคคล ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรม ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา ฝ่ายการจราจร ฝ่ายสื่อมวลชนและการเผยแพร่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฯลฯ

ทั้งนี้ หากบุคคลใดสนใจจะสมัครเป็นอาสาสมัครในการแข่งขันดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ https://vol.beijing2022.cn/

ที่มา: 
สกต.
วันที่ของข่าว: 
ศุกร์, ธันวาคม 11, 2020


Main menu 2

by Dr. Radut