Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้อมูลเมือง

          ฮานอย (ภาษาเวียดนาม: อักษรกว๊กหงือ (quoc ngu) Hà Nội; อักษรจื๋อโนม (chu nom) 河内) เป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม มีประชากรประมาณ 4,100,000 คน (พ.ศ. 2547)ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือระหว่าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2519 และก่อนหน้านั้นเคยเป็นเมืองหลวงของพื้นที่เวีตนามในปัจจุบันเป็นครั้งคราวตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 จนถึง พ.ศ. 2345 ฮานอยตั้งอยู่บนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง อุตสาหกรรมในเมืองคือเครื่องจักร, ไม้อัด สิ่งทอ, สารเคมี และงานหัตถกรรม

         ฮานอย"หมายถึงตอนต้นของแม่น้ำ ตั้งอยู่ตอนต้นอยู่บนลุ่มแม่น้ำแดง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ลี้สถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 1553 โดยใช้ชื่อว่า"ทังลอง" แปลว่า "มังกรเหิน" จนกระทั่ง พ.ศ. 2245 กษัตริย์ราชวงศ์เหงียนได้ย้ายเมือหลวงไปอยู่เมือง "เว้" เมื่อตกเป็นส่วนหนึ่ของอินโดจีนของฝรั่งเศส ฮานอยจึงกลับมาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการอีกครั้งใน พ.ศ. 2430 ภายหลังได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2489 ดินแดนเวียดนามแยกออกเป็นสองประเทศ โดยฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ เมื่อรวมประเทศใน พ.ศ. 2519 จึงเป็นเมืองหลวงหนึ่งเดียวของเวียดนามในปัจจุบัน

 

เว็บไซต์

http://www.hanoi.gov.vn/hanoien/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายสมัคร สุนทรเวช ผว.กทม. กับ Dr. Hoang Van Nghien ประธานคณะกรรมาธิการประชาชนกรุงฮานอย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงฮานอยเป็นไปด้วยดีตั้งแต่ลงนามสถาปนา ฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : Agreement of Cooperation and Friendship Relations (ข้อตกลงความร่วมมือและความสัมพันธ์ฉันมิตร)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
 1. การวางผังเมือง
 2. การค้าและการลงทุน
 3. การจราจรและการขนส่ง
 4. การพัฒนาบุคลากร
 5. สาธารณสุข
 
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. ผู้บริหารกทม. แลกเปลี่ยนการเยือน 1 ครั้ง
 2. จัดการแลกเปลี่ยนระหว่างนักธุรกิจกทม.และฮานอยที่กทม. 1 ครั้ง
 3. การจัด Road Show สินค้า ในเดือน พ.ย. 2551
 4. ฮานอยส่งนักศึกษา 3 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2009 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2552
 5. ส่งผู้แทนจำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.ค. 2553
 6. ผว.กทม. และคณะเข้าร่วมงานฉลองกรุงฮานอยครบรอบ 1000 ปี ระหว่างวันที่ 9 – 11 ต.ค. 2553
 7. นักศึกษาจากกรุงฮานอย 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554
 8. นักศึกษาจากกรุงฮานอย 5 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program  2012 ระหว่างวันที่ 29 – เม.ย. 2555

ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ฮานอย

ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ฮานอย

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Nguyen Duc Chung (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
125 กุมภาพันธ์ –1มีนาคม 2547 Dr. Hoang Van Nghien ประธานคณะกรรมาธิการประชาชนกรุงฮานอยพร้อมคณะเดินทางมาลงนามสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องและศึกษาดูงานในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ชลบุรีและนครพนม
210-15 ตุลาคม 2548 ผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวน 3 คนเข้าร่วมการประชุม CityNet Congress  กรุงฮานอย
35-16 ตุลาคม 2550   ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนักแสดงและผู้ประกอบการสินค้าOTOPเดินทางเข้าร่วมงาน 3 งานดังนี้ Hanoi International Fair 2007(Hanoi Expo 2007) Bangkok Week in Hanoi ASEAN Business Forum  กรุงฮานอย
4พฤศจิกายน 2551การจัด Road Show สินค้า  กรุงฮานอย
523 – 31 มีนาคม 2552กรุงฮานอยส่งนักศึกษา 3 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2009 กรุงเทพมหานคร
61 – 7 กรกฎาคม 2553กรุงฮานอยส่งผู้แทนจำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2010 กรุงเทพมหานคร
79 – 11 ตุลาคม 2553ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) และคณะเข้าร่วมงานฉลองกรุงฮานอยครบรอบ 1000 ปี กรุงฮานอย
823 – 31 มีนาคม 2554นักศึกษาจากกรุงฮานอย 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011  กรุงเทพมหานคร
929 มีนาคม– 5 เมษายน 2555นักศึกษาจากกรุงฮานอย 5 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program  2012 กรุงเทพมหานคร
1017 – 19 พฤศจิกายน 2556รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายจุมพล สำเภาพล) เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม The 12th ANMC21 Plenary Meeting กรุงฮานอย
114 – 6 สิงหาคม 2559รองประธานสภาฯ กรุงฮานอย เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม และร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดเถื่อเทียนเว้ กรุงเทพมหานคร
124-6 สิงหาคม 2559รองประธานสภาฯ กรุงฮานอย เยือนกรุงเทพมหานครเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนามและร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดเถื่อเทียนเว้ กรุงเทพมหานคร
1325 - 28 มิถุนายน 2562Mr. Le Hong Son รองประธานสภาประชาชนกรุงฮานอย พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 (The 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC 2019)) ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร
1427 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562Mr. Le Hong Son รองประธานสภาประชาชนกรุงฮานอย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และนักแสดงกรุงฮานอย รวมจำนวน 15 คน เข้าร่วมงาน Sister Cities Week เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องกับกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut