Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

      กว่างโจว กวางโจว หรือ กวางเจา (จีนตัวเต็ม: 廣州, จีนตัวย่อ: 广州 Guǎngzhōu หรือ Gwong2 zau1 ในภาษาจีนกวางตุ้ง) เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง กว่างโจวเป็นเมืองใหญ่สุดทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นมณฑลซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งของจีน คือ เซินเจิ้น จูไห่ และ ซัวเถา นอกจากนั้นเมืองกว่างโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของ ฮ่องกง และมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกว่างโจวอีกด้วย

      เมืองกว่างโจวตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย

      กว่างโจวแม้จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปเศรษฐกิจจีน แต่กว่างโจวยังมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในรูปสถานที่สำคัญต่าง ๆ ปัจจุบันกว่างโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้าที่มีความเจริญ รุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ อาหาร การดำรงชีวิต ตลอดจนความเป็นอยู่ก็มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย

     กว่างโจวมีภาพลักษณ์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองทางเหนือ ซึ่งบรรยากาศที่เต็มไปด้วย "ราชการและเป็นทางการ" แต่ในกว่างโจวจะรู้สึกและรับรู้ได้ถึง "การค้าและความวุ่นวาย"

 

เว็บไซต์

http://english.gz.gov.cn/

 


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร กับนายกเทศมนตรีนครกวางโจว

รายละเอียดข้อตกลง : Agreement on the Establishment of Sister Cities Relations (ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง)

สาขาที่แลกเปลี่ยน : 

 1. เศรษฐกิจ
 2. การค้า
 3. อนามัย
 4. การศึกษา
 5. การท่องเที่ยว
 6. สิ่งแวดล้อม
 7. การวางแผน
 8. ด้านอื่นๆ

กิจกรรมที่ผ่านมา : 

 1. กวางโจวส่งนักศึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2009 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2552
 2. ผู้บริหารและข้าราชการเดินทางเยือนเพื่อลงนามระหว่างวันที่ 12 – 15 พ.ย. 2552
 3. ส่งกิจกรรมเข้าร่วมในงาน Guangzhou Fair ระหว่างวันที่ 11 – 15 พ.ย. 2552
 4. กวางโจวส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ก.ค. 2553
 5. นายว่าน ชิ่งเหลียง นายกเทศมนตรีกวางโจว เดินทางเข้าคารวะผว.กทม. ณ วังสวนผักกาด ระหว่างวันที่ 15 – 19 ก.ค. 2553
 6. รผว.กทม. ทยา ทีปสุวรรณเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 11- 14 พ.ย. 2553
 7. กวางโจวส่งนักศึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554
 8. กทม. เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2011 ระหว่างวันที่ 24 – 30 ส.ค. 2554
 9. ส่งคณะผู้แทนจำนวน 9 คน เข้าร่วมจัดสวนและร่วมงาน Sister Cities Week 2012 ระหว่างวันที่ 6 – 13 ก.พ. 2555
 10. ผู้บริหารกวางโจวเข้าพบ รป.พีระพงษ์ สายเชื้อ หารือด้านการบริการสังคมและการแพทย์  วันที่ 8 มิ.ย. 2555
 11. กทม. เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2012 ระหว่างวันที่ 22 – 28 ส.ค. 2555
 12. กทม. เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2013 ระหว่างวันที่ 23 – 26 ส.ค. 2556

ดาวน์โหลด เอกสารลงนามข้อตกลง กวางโจว

ดาวน์โหลด เอกสารลงนามข้อตกลง กวางโจว

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Wen Guohui (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
127 - 29 ตุลาคม 2559ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (นางอณุสรา ชื่นทรวง) เข้าร่วมการประชุม Guangzhou International Sister-City Roundtable นครกวางโจว
213 พฤศจิกายน 2552ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และนายจาง กวงหนิง นายกเทศมนตรีนครกวางโจว ร่วมลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครกวางโจว
311 - 15 พฤศจิกายน 2552กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2009 นครกวางโจว
423 - 31 มีนาคม 2552นครกวางโจวส่งนักศึกษา 2 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2009 กรุงเทพมหานคร
515 - 19 กรกฎาคม 2553นายว่าน ชิ่งเหลียง นายกเทศมนตรีกวางโจว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) ณ วังสวนผักกาด กรุงเทพมหานคร
611 - 14 พฤศจิกายน 2553รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางทยา ทีปสุวรรณ) เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 16 นครกวางโจว
723 - 31 มีนาคม 2554นครกวางโจวส่งเยาวชน 2 คน และเจ้าหน้าที่ 2 คน รวมจำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร
824 - 30 สิงหาคม 2554กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2011 นครกวางโจว
96 - 13 กุมภาพันธ์ 2555นครกวางโจวส่งคณะผู้แทนจำนวน 9 คน เข้าร่วมจัดสวนและร่วมงาน Sister Cities Week 2012 กรุงเทพมหานคร
108 มิถุนายน 2555นครกวางโจวส่งคณะผู้แทน จำนวน 9 คน หารือด้านการบริการสังคมและการแพทย์ร่วมกับรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายพีระพงษ์ สายเชื้อ) กรุงเทพมหานคร
1122 - 28 สิงหาคม 2555กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2012 นครกวางโจว
1214-17 พฤศจิกายน 2555ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน จากสำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักผังเมืองและกองการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุม The Guangzhou International Conference on Urban Innovation (Guangzhou Award) นครกวางโจว
1323 - 26 สิงหาคม 2556 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2013 นครกวางโจว
146 พฤษภาคม 2557นายเฉิน เหว่ยกวง รองเลขาธิการพรรค สภาประชาชนนครกวางโจว เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และมอบประติมากรรมรูปดอกนุ่น (Kapok) เป็นที่ระลึกครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ 5 ปี กรุงเทพมหานคร
1520 - 25 สิงหาคม 2557กรุงเทพมหานครส่งคณะนักแสดงและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2014 นครกวางโจว
1621 กันยายน 2557นครกวางโจวส่งคณะผู้แทนเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงปฏิมากรรมดอกนุ่น ณ อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร
1727 - 29 พฤศจิกายน 2557ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหนคร (นายปกศักดิ์ นิลอุบล) เข้าร่วมการประชุม 2014 China Int’l Friendship Cities Conference & Guangzhou Int’l Urban Innovation Conference นครกวางโจว
1818 - 25 มิถุนายน 2558นครกวางโจวส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร
193-5 สิงหาคม 2558สกญ นครกวางโจว นำคณะจาก Guangzhou Metro Corporation พบผู้บริหารและดูงาน BTS ในโอกาสเยือนไทย กรุงเทพมหานคร
2027 - 31 สิงหาคม 2558ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายปกศักดิ์ นิลอุบล) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2015 นครกวางโจว
2128 - 31 ตุลาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Port City Development & Cooperation Forum นครกวางโจว
225 - 7 พฤศจิกายน 2558นครกวางโจวส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน กรุงเทพมหานคร
2329 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2558นายเจียง เสี่ยวหมิง รองผู้อำนวยการสำนักความมั่นคงสาธารณะ   นครกวางโจว นำคณะผู้แทนนครกวางโจว รวมจำนวน 4 คน เข้าพบผู้แทนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อหารือความร่วมมือด้านความปลอดภัย กรุงเทพมหานคร
24พ.ศ. 2559นครกวางโจวมอบสารานุกรมฉบับภาษาจีนจำนวนกว่า 500 เล่ม พร้อมตู้หนังสือให้เป็นของขวัญแก่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันตั้งอยู่ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
2526 - 29 สิงหาคม 2559ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมาหนคร (นางเพียงใจ วิศรุตรัตน) นำคณะผู้แทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Guangzhou Fair 2016 นครกวางโจว

 Main menu 2

by Dr. Radut