Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีข้อมูลเมือง

       ปูซาน (เกาหลี: 부산광역시, MC: Busan Gwangyeoksi, Pusan Kwangyŏksi) เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 3.65 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล บริเวณที่แออัดของปูซานตั้งอยู่บริเวณหุบเขาแคบระหว่างแม่น้ำ นักดง และ แม่น้ำซูหยอง

       ปูซานได้เคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2002 และงานเอเปค 2005 ที่ผ่านมา และยังคงเป็นเมืองหนึ่งที่ร่วมจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2002 นอกจากนี้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 ปูซานได้เข้าร่วมประมูลเพื่อจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2020

 

เว็บไซต์

http://english.busan.go.kr/main/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร กับนายฮอ นัม – สิก (Mr. Hur Num Sik) นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและนครปูซานเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดข้อตกลง : ข้อตกลงสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

 1. การบริหาร
 2. เศรษฐกิจ
 3. วัฒนธรรม
 4. สิ่งแวดล้อม
 5. สาธารณสุข
 6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 7. การพัฒนาเยาวชน
 8. การศึกษา
 9. การท่องเที่ยว

            ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งรวมถึงในด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ การจัดนิทรรศการและการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. Mr. Hur Num-sik นายกเทศมนตรีเมืองปูซานเยือนกทม.เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2554 เพื่อลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร
 2. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผว.กทม. เยือนปูซาน เมือวันที่ 11 ก.ค. 2554 เพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตร
 3. Mr.Baek Seong-taek รองนายกเทศมนตรีปูซานเดินทางเข้าร่วมประชุม Mayor’s Roundtable Meeting และส่งเจ้าหน้าที่รวม 10 คน เข้าร่วมจัดสวนและบูธงาน Sister Cities Week 2012 ณ อุทยานเบญจสิริ ระหว่างวันที่ 8 – 12 ก.พ. 2555
 4. ปูซานส่งนักศึกษา 4 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค – 5 เม.ย. 2555  
 5. ปูซานให้ทุนฝึกอบรม 1 ทุน Maritime Environment Training Program for Senior Officers ให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ระหว่างวันที่ 22 – 29 มิ.ย. 2555
 6. ปูซานให้ทุนฝึกอบรม K2H Fellowship Program แก่ข้าราชการกทม.จำนวน 1 คน ไปฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเกาหลีใต้ในด้านการบริหาร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอบรมหลักสูตรภาษาเกาหลีแบบเข้มข้นเป็นเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย – 17 ต.ค. 2555
เอกสารลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ปูซาน

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Suh Byung-soo (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
111 กรกฎาคม 2554ม.ร.ว สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายฮอ นัม-สิก นายกเทศมนตรีเมืองปูซาน  ลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เมืองปูซาน

 Main menu 2

by Dr. Radut