Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

       ฉงชิ่ง หรือ จุงกิง (จีนตัวเต็ม: 重慶市; จีนตัวย่อ: 重庆市; พินอิน: Chóngqìng Shì) เป็นเขตเทศบาลนคร ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว ซื่อชวนและฉ่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน มีเนื้อที่ 82,300 ก.ม.² มีประชากร (พ.ศ. 2548) 31,442,300 คน ความหนาแน่น 379/ก.ม.² จีดีพี (2005) (310) พันล้านเหรินหมินปี้ รวมต่อประชากร 8,540 พันล้านเหรินหมินปี้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวฮั่น

ภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ตั้งและอาณาเขต ฉงชิ่งมีพื้นที่ติดต่อดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลหูเป่ย์ และมณฑลหูหนาน ประเทศจีน
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

ภูมิอากาศ

       มีอุณหภูมิระหว่าง 24-25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิสูงสุดโดย เฉลี่ย 29-29.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 20.6-21 องศาเซลเซียส

เศรษฐกิจ

       นครฉงชิ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 266,539 ล้านหยวน (ปี 2004) เพิ่มขึ้น 12.2%

เกษตรกรรม

       มีผลผลิตอุดมสมบูรณ์ และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ วัตถุดิบข้าว หมู รังไหม ส้ม ส้มจีน และใบยาสูบ ปี 2003 พื้นที่การเกษตรลดลง 5.3% แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.5%

อุตสาหกรรม

       ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในสามของแหล่งสินแร่ที่สำคัญของประเทศ เท่าที่สำรวจพบ ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ สตรอนเตียม อะลูมิเนียม แมงกานีส หินปูน ยิปซั่ม ปรอท หินเขี้ยวหนุมาน หินเกลือ และอื่นๆกว่า 38 ชนิด ในจำนวนนี้แร่สตรอนเตียมมีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และเป็นอันดับสองของโลก ฉงชิ่งเป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมเก่าแก่ของจีน ในปี 2003 มีมูลค่าการเติบโตทางการผลิตในภาคอุตสาหกรรมสูงถึง 76,836 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 16.4% อุตสาหกรรมหลัก 3 ประเภทที่ก่อรูปก่อร่างขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล

       การค้าระหว่างประเทศ ปี 2003 มูลค่าการนำเข้าส่งออก 2,595 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 44.6% ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าส่งออก 1,585 ล้านเหรียญและมูลค่านำสินค้านำเข้า1,010 ล้านเหรียญฯ

 

เว็บไซต์

http://english.cq.gov.cn/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร กับ นายหวง ซีฟาน (Mr. Huang Qifan) นายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและเทศบาลเมืองฉงชิ่งเป็นไปด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดข้อตกลง : Agreement on the Establishment of Sister Cities Relations (ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง)

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

 1. เศรษฐกิจ
 2. สิ่งแวดล้อม
 3. สาธารณสุข
 4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. วัฒนธรรม
 6. การศึกษา
 7. การท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ผ่านมา : 

ดาวน์โหลด : เอกสารลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ฉงชิ่ง

 

เอกสารลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง ฉงชิ่ง

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Zhang Guoqing (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
126 กันยายน 2554ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) และนายหวง ซีฟาน นายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครฉงชิ่ง
2พ.ศ. 2554นครฉงชิ่งสนับสนุนเงินช่วยเหลือน้ำท่วมแก่กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้านบาท) ซึ่งได้นำไปใช้ฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัย ๖๐๐ แห่ง ผ่านกองทุน Together We Can กรุงเทพมหานคร
329 มีนาคม - 5 เมษายน 2555นครฉงชิ่งส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน รวมจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 กรุงเทพมหานคร
428 มีนาคม - 8 เมษายน 2556กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชนอายุ 12 -18 ปี จำนวน 14 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูใบไม้ผลิ ณ นครฉงชิ่ง นครฉงชิ่ง
524 เมษายน 2556สมาคมไทย-จีน นำนายเชียว หมิงเจีย ผู้อำนวยการเขตเหือชวน นครฉงชิ่งและคณะผู้บริหารนครฉงชิ่ง เข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวงกุล) โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) ร่วมต้อนรับ กรุงเทพมหานคร
613 - 17 สิงหาคม 2556ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) และคณะผู้แทนกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะนายหวง ฉีฟาน นายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง และศึกษาดูงานระบบขนส่งมวลชนรางเดี่ยว (โมโนเรล) นครฉงชิ่ง
718 - 29 มิถุนายน 2557กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชน จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน นครฉงชิ่ง
820 มีนาคม 2558นายถัง เหวิน (Mr. Tang Wen) รองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นครฉงชิ่ง เข้าหารือกับกองการต่างประเทศเรื่องความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในอนาคต กรุงเทพมหานคร
915 – 26 มิถุนายน 2558กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน นครฉงชิ่ง
1018 – 25 มิถุนายน 2558นครฉงชิ่งส่งเยาวชน จำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 นครฉงชิ่ง
1115 – 26 มิถุนายน 2559กรุงเทพมหานครส่งคณะเยาวชนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน Root-Seeking Summer Camp นครฉงชิ่ง
1214 – 18 พฤษภาคม 2561กรุงเทพมหานครส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น (บนต.) รุ่นที่ 32 เดินทางไปศึกษาดูงาน นครฉงชิ่ง
139 – 27 กรกฎาคม 2561กรุงเทพมหานครส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนจีนโพ้นทะเล ประจำปี 2561 นครฉงชิ่งและ กรุงปักกิ่ง
146 สิงหาคม 2561นายชวี เชียน (Mr. Qu Qian) รองนายกเทศมนตรีนครฉงชิ่ง และคณะรวม 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 31 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร
1526 – 29 สิงหาคม 2562ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมอบหมายให้รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน 2019 Smart China Expo "Smart Technology: Empowering Economy, Enriching Life" นครฉงชิ่ง

 Main menu 2

by Dr. Radut