Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกาข้อมูลเมือง

             วอชิงตัน ดี.ซี. (อังกฤษ: Washington, D.C. โดยตัวย่อ D.C. ย่อมาจาก District of Columbia เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ติดต่อกับรัฐเวอร์จิเนียและรัฐแมริแลนด์ โดยวอชิงตัน ดี.ซี. อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (Potomac River)

           กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.สร้างในสมัย ประธานาธิบดี จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีท่านแรกของสหรัฐอเมริกาของสหรัฐ สร้างขึ้นแทน ฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และมีอนุสาวรีย์วอชิงตัน ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์สูง 555 ฟุต (169 เมตร) สร้างเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แก่ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันและมหาวิทยาลัยคาธอลิกแห่งอเมริกา และทีมกีฬาที่มีชื่อเสียงได้แก่วอชิงตัน เรดสกินส์(อเมริกันฟุตบอล) ดี.ซี.ยูไนเต็ด(ฟุตบอล)วอชิงตันวิซารดส์(บาสเกตบอล)

เว็บไซต์

http://www.dc.gov/


ความตกลง

 
ผู้ลงนาม : นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายแอนโทนี่ เอ.วิลเลียม ผู้ว่าราชการกรุงวอชิงตัน ดีซี ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตัน ดีซีเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้นายชำนาญ ยุวบูรณ์เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนครกรุงเทพ มีการลงนามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ฯ(Reaffirmation Agreement) เมื่อครบรอบความสัมพันธ์ 40 ปี ด้วย
 
รายละเอียดความตกลง : Resolution on Sister City Affiliation 
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
 1. วัฒนธรรม
 2. เศรษฐกิจ
 3. การลงทุน
 4. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
 5. วิทยาศาสตร์
 6. กีฬา
 7. เยาวชน
 8. อนามัย
 
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 1 ครั้ง
 2. วอชิงตันส่งนักศึกษา 2 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คนเข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2552
 3. ประสานการจัดการศึกษาดูงาน ณ กรุงวอชิงตันให้กับหลักสูตรผู้นำมหานคร 2 คณะ ระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. 2554
 4. ผว.กทม. ส่งหนังสือแสดงความยินดีต่อ Mr.Vincent C. Gray นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งเข้ารับตำแน่งใหม่ในเดือน ม.ค. 2554
 5. วอชิงตันส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554 
 6. ส่งเยาวชนและผู้แทนเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค.- เม.ย. 2555
 7. วอชิงตันเสนอการลงนาม Renewal Reaffirmation Agreement ระหว่าง ผว.กทม. กับนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดีซี อยู่ระหว่างผว.กทม. กำหนดวันเดินทางไปลงนาม
ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง วอชิงตัน ดีซี

ชื่อผู้นำ

็H.E.Mr.Brandon Todd (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
14 – 8 มีนาคม 2551ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุม ประชุม WIREC และเยี่ยมคาวะรองนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
223 – 31 มีนาคม 2552ผู้แทนจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประกอบด้วย นักศึกษา 2 คนและเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2009 กรุงเทพมหานคร
3มกราคม 2554ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่งหนังสือแสดงความยินดีต่อ Mr.Vincent C. Gray นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งเข้ารับตำแน่งใหม่ กรุงเทพมหานคร
418-30 เมษายน 2526นิทรรศการวันที่ระลึกการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องเพื่อร่วมฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี ซึ่งต่อมา ผว.กทม.(พล.ร.อ.เทียม มกรานนท์) ได้ส่งมอบสาร ของที่ระลึกเป็นไม้แกะสลักรูปเสาชิงช้าจำลอง และธงสัญลักษณ์กรุงเทพมหานครแก่นายกเทศ -มนตรีกรุงวอชิงตันดี.ซี. อาคารที่ทำการนายกเทศมนตรี
523 – 31 มีนาคม 2554 ผู้แทนจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประกอบด้วย นักศึกษา 4 คนและเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2011 กรุงเทพมหานคร
629 มีนาคม – 6 เมษายน 2555ผู้แทนจากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2012 กรุงเทพมหานคร
713 – 20 พฤษภาคม 2555ผว.กทม. พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อลงนามในข้อตกลง เพื่อยืนยันความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 50 ปี กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
8เมษายน 2561สำนักงานการต่างประเทศได้ประสานข้อมูลเรื่องการเชิญเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ๑๘๕ ปี ไทย – สหรัฐ (เลื่อนการจัดงาน) กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

 Main menu 2

by Dr. Radut