Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

       เทียนจิน (Tianjin) (ภาษาจีน: 天津; พินอิน: Tiānjīn; พินอินระบบไปรษณีย์: Tientsin) คือหนึ่งใน 4 เทศบาลนครของจีน เทศบาลนครเทียนจินมีระดับเทียบเท่ากับมณฑลและปกครองจากรัฐบาลกลางโดยตรง พื้นที่ของเทียนจินเป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในจีนแผ่นดินใหญ่ จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศจีน มีฉายา "เซี่ยงไฮ้ทางเหนือ" เนื่องจากประวัติที่เดิมเคยเป็นเมืองเช่าของตะวันตก การส่งออกอุตสาหกรรมหนัก เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่และมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

ที่ตั้งและอาณาเขต

    ทิศเหนือ ติดต่อกับ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

    ทิศใต้ ติดต่อกับ ทะเลจีนตะวันออก

    ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเหอเป่ย์

ภูมิศาสตร์

       เทียน จิน ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปักกิ่ง ด้านตะวันออกติดกับอ่าวป๋อไห่ (Bohai Bay) มีสถานภาพเป็น "เทศบาลเมือง" (Special Municipality) ซึ่งการปกครองขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ห่างจากเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวง ประมาณ 120 กิโลเมตร

       พื้นที่ เมืองของเทียนจินตั้งอยู่ตามแม่น้ำไห่เหอ (Hai He River) ท่าเรือที่อยู่ห่างไกลตั้งอยู่บนอ่าวป๋อไห่ (Bohai Gulf) บนมหาสมุทรแปซิฟิก เทศบาลนครเมียนจินมีพรมแดนติดต่อกับเหอเป่ย ไปทางเหนือ ใต้ และ ตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลนครปักกิ่งในส่วนเล็ก ๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และติดต่อกับอ่าวป๋อไห่ไปทางตะวันออก

Tianjin Haihe Jinwan Plaza

เศรษฐกิจ

       เทียนจิน นอกจากจัดเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีนท่าเรือเทียนจินมีสินค้าเข้าออกราว 160 ล้านตัน โดยสินค้าที่ผ่านท่าเรือแห่งนี้กว่า 80% เป็นถ่านหิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน จึงนับเป็นศูนย์ท่าเรือใหญ่ริมทะเลป๋อไห่ทางภาคเหนือของประเทศ ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางทางการค้า การขนส่งการสื่อสารที่สำคัญของจีนตอนเหนือ มีชายฝั่งทะเลยาว 133 กม.ทางฝั่งตะวันออก อุดมด้วยทรัพยากรทางทะเล และยังเป็นเขตเมืองท่าและฐานอุตสาหกรรมทางทะเลที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในมหาสมุทร

วัฒนธรรม

       สภาพภายในเมืองยังมีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป ซึ่งตกค้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ในยุคล่าอาณานิคม

เว็บไซต์

http://www.tj.gov.cn/english


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร และนายหวง ซิงกั๋ว นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเทียนจิน

รายละเอียดข้อตกลง : Agreement on the Establishment of Sister Cities Relations (ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง)

สาขาที่แลกเปลี่ยน : ด้านเศรษฐกิจ สวล. สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัฒนธรรมการศึกษาและการท่องเที่ยว

กิจกรรมที่ผ่านมา : 

  1. ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผ.กทม.เดินทางเยือนนครเทียนจินเพื่อลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง วันที่ 27 ก.พ. 2555
  2. นายหวง ซิงถั๋ว นายกเทศมนตรีนครเทียนจิน เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ผ.ว.กทม.ในโอกาสเดินทางเยือนไทย เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2554
  3. นายศุภชัย ตันติคมน์ ทปษ.ผว.กทม. พร้อมคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุม 2nd Rpundtable Conference of China Tienjin’s International SC ระหว่างวันที่ 9 – 1  ก.ย. 2555
       โดยเทศบาลนครเทียนจินแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทยดำเนินการบนหลักการแห่งแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ว่าทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีและมิตรภาพระหว่างชาวไทยและชาวจีนและร่วมมือกันเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสองเมืองซึ่งข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ลงนามโดย ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายหวง ซิงกั๋วนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเทียนจิน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เทศบาลนครเทียนจิน

   ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง เทศบาลนครเทียนจิน

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Wang Dongfeng (Update 01-03-2560)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
127 กุมภาพันธ์ 2555 ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายหวง ซิงกั๋วนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเทียนจิน ลงนามข้อตกลงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครเทียนจิน

 Main menu 2

by Dr. Radut