Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีข้อมูลเมือง

       โซล (เกาหลี: 서울, MC: Seoul, MR: Sŏul; การออกเสียงภาษาเกาหลี [sʌ.ulซออุล) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยซึ่งประกอบด้วยบริเวณมหานครอินชอนและจังหวัดคยองกี เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 275,000 คน นครโซลได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระดับหลายเหตุการณ์,โดยการใช้ความพยายามอย่างมากที่จะเพิ่มอิทธิพลในฐานะประเทศที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติมากเป็นอันดับที่ 5 ในปี 2553[6] โซลได้รับการโหวตให้เป็นเป้าหมายยอดนิยมในการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวจีน,ญี่ปุ่นและไทย 3 ปีต่อเนื่องกันในปี 2554

       สถานีรถไฟโซลเป็นสถานีปลายทางหลักของรถไฟความเร็วสูงเคทีเอ๊กซ์และสถานีรถไฟไต้ดินโซลยังเป็นสถานีที่มีผู้ใช้งานมากเป็นอับดับที่สองของโลกโดยมีลักษณะเป็นสายวงรอบที่ยาวที่สุดและและมีเส้นทางรถไฟไต้ดินจนสุดสายที่ยาวเป็นอับดับที่สองของโลก โซลนั้นได้รวมระบบขนส่งมวลชนเข้ากับเมืองอินชอนและจังหวัดคยองกี โดยสามารถให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการรถโดยสารประจำทางหรือรถไฟไต้ดินได้อย่างอิสระโดยใช้บัตรที-มันนี่และเชื่อมต่อโดยทางเอเร็กซ์เพื่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ซึ่งถูกจัดเป็นสนามบินยอดเยี่ยมตั้งแต่ปี 2548 โดยสภาการท่าอากาศยานนานาชาติ

       โซลเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ 1986,โอลิมปิกฤดูร้อน 1988,ฟุตบอลโลก 2002 และการประชุมสุดยอด จี-20 2010 โซลได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งการออกแบบในปี 2553 โดยสมาคมออกแบบอุตสาหกรรมนานาชาติ

ประวัติศาสตร์

       โซลเริ่มมีผู้ตั้งรกรากอยู่ตั้งแต่สมัยอาณาจักรแพกเจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 527 ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเขตแดนของโซลในปัจจุบัน โดยยังมีหลักฐานคงอยู่เช่น พุงนัปโทซอง หรือ มงชอนโทซอง และต่อมากลายมาเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โชซอนในปี พ.ศ. 1937 และมีความพยายามที่จะทำให้เป็นเมืองที่ทันสมัยในปลายศตวรรษที่ 19 และโซลเป็นเมืองแรกในเอเชียตะวันออกที่มีไฟฟ้า,รถราง,น้ำปะปา,โทรศัพท์และระบบโทรเลขในเวลาเดียวกัน[13] ระหว่างที่เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โซลมีชื่อว่า คยองซอง (경성, ความหมาย "เมืองหลวง"; ญี่ปุ่น: ญี่ปุ่น:  京城 Keijō ?) ภายหลังจากที่ได้รับเอกราชในปี 2488 เกาหลีได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น โซล (ซึ่งมีความหมายว่า "เมืองหลวง" ในภาษาเกาหลี) ในปี 2492 โซลได้แยกออกจากจังหวัดคยองกี และมีฐานะเป็น "นครพิเศษโซล" ต่อมาในปี 2493 ระหว่างสงครามเกาหลี โซลถูกยึดครองโดยทหารเกาหลีเหนือและเมืองก็ได้ถูกทำลายเสียหายเกือบทั้งหมด และเมืองก็สามารถยึดกลับคืนมาได้โดยกำลังของยูเอ็นในวันที่ 14 มีนาคม 2494 ตั้งแต่ตอนนั้น ขอบเขตของเมืองก็ขยายไปยังพื้นที่เขตการปกครองรอบข้างของ กิมโป,โกยัง,กวันจู,ซิฮึง,และเมืองชนบทยังจู และขอบเขตเมืองในปัจจุบันได้กำหนดขึ้นในปี 2538

 

สภาพอากาศ

       โซลมีภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป (การแบ่งเขตอากาศของคอปเปน Dwa) ฤดูร้อนโดยปกติจะมีอากาศร้อนและชื้น ฤดูมรสุมเอเชียตะวันออกจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม โดยในเดือนสิงหาคมจะมีอากาศร้อนมากที่สุด ซึ่งมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 22.4 ถึง 29.6 °C (72 ถึง 85 °F) หรืออาจจะสูงมากขึ้นกว่านี้อีก ฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวโดยเฉลี่ยอุณหภูมิในเดือนมกราคมจะอยู่ที่ -5.9 ถึง 1.5 °C (21.4 ถึง 34.7 °F) และอากาศจะแห้งกว่าในฤดูร้อน โซลมีหิมะตกเฉลี่ยปีละ 28 วัน

 

เว็บไซต์

http://english.seoul.go.kr/


ความตกลง

ผู้ลงนาม :  นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผว.กทม. กับรองนายกเทศมนตรีกรุงโซล ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล เป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : Sister City Agreement (ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน : 
 1. การจัดการการเมือง
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เศรษฐกิจ
 4. การคมนาคม
 5. สิ่งแวดล้อม
 6. การวางผังเมือง
 7. การจัดการภัยธรรมชาติ
 8. วัฒนธรรม
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการอบรมด้านการพัฒนาเมืองให้แก่ข้าราชการกทม.
 2. ผว.กทม.และผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมการประชุม E-participation ณ เมืองกูโร ในเดือนก.พ. 2550
 3. การลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์เมือง
 4. กทม.ส่งการแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair ในเทศกาล Hi Seoul Festival เดือนพ.ค. ตั้งแต่ปี 2550
 5. เยาวชนโซลเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ กทม.ปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 – 12 ม.ค. 2551 และเยาวชนกทม. เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ 7 – 12 เม.ย 2551
 6. กรุงโซลให้ทุนข้าราชการกทม. ศึกษาในระดับปริญญาโท 3 ทุน ในปี 2551
 7. กรุงโซลเชิญนักศึกษา 2 คนร่วมโครงการ Brothers + Sisters Project Seoul ระหว่างวันที่ 1 – 11 ก.ค. 2551
 8. โซลส่งเจ้าหน้าที่และกิจกรรมเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 1 ส.ค. 2551
 9. ข้าราชการจากกองการต่างประเทศ 1 คน เข้าร่วมโครงการ The 8th Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities ระหว่างวันที่ 20 – 26 ต.ค. 2551
 10. เยาวชนโซลเดินทางเยือนกทม.แลกเปลี่ยนตามโครงการ Bangkok – Seoul Youth Exchange ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 28 ก.พ. 2552
 11. โซลส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2552
 12. กทม. ส่งคณะนักแสดงเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair ในเทศกาล Hi Seoul Festival ระหว่างวันที่ 6 – 11 พ.ค. 2552
 13. ข้าราชการกทม.อบรมเชิงปฏิบัติการ International Youth Cultural Exchange Program for Bangkok Officials ระหว่างวันที่ 5 – 19 มิ.ย. 2552
 14. กทม.ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Brothers + Sisters Project Seoul 2009 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2552
 15. เยาวชนกทม.เยือนโซลตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 9 ก.ค. 2552
 16. ผว.กทม.และคณะผู้บริหารเดินทางเข้าร่วมประชุม The World Design Cities Summit ระหว่างวันที่ 21 – 25 ก.พ. 2553
 17. เยาวชนกทม.เยือนโซลตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 25 เม.ย. 2553
 18. เข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair ระหว่างวันที่ 5 – 9 พ.ค. 2553
 19. ส่งนักศึกษาจำนวน 1 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.ค. 2553
 20. ส่งผู้แทนจำนวน 24 คน เข้าร่วมงาน Sister City Week 2010 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ก.ย. 2553
 21. ผว.กทม.เข้าร่วมงานรำลึก 60 ปี สงครามเกาหลี ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ 27 – 30 ก.ย. 2553
 22. โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซลปีที่ 3  เยาวชนกรุงโซลเดินทางเยือนกทม. ระหว่างวันที่ 18 – 23 ต.ค. 2553
 23. ข้าราชการกทม. เข้าร่วมโครงการ Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 – 24 ต.ค. 2553
 24. ข้าราชการกทม.เข้าร่วมโครงการ City Image 2nd Design Cooperation ระหว่างวันที่ 26 – 30 ต.ค. 2553
 25. เยาวชนโซลเดินทางเยือนกทม.แลกเปลี่ยนตามโครงการปีที่ 4 Bangkok Youth Exchange ระหว่างวันที่ 17 – 22 ม.ค. 2554
 26. เจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศเข้าร่วมงาน Executive Committee Meeting for Global Design Cities Summit 2011 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มี.ค. 2554
 27. ส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 5 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554
 28. กรุงโซลมอบทุนปริญญาให้กับข้าราชการกทม. 2 ทุน เพื่อศึกษาใน  Korea University ตั้งแต่ปี 2551 – 2554
 29. ข้าราชการกทม.เข้าร่วมอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 1 หลักสูตรละ 1 คน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ Urban Transportation policy ระหว่างวันที่ 20 – 28 มี.ค. 2554, Woman’s policy ระหว่างวันที่ 10 – 18 เม.ย 2554, Climate Change policy, and Cultural and Design policy ระหว่างวันที่ 1 – 9 พ.ค. 2554
 30. เยาวชนกทม.เยือนโซลตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 – 23 เม.ย 2554
 31. Seoul Friendship Fair ระหว่างวันที่ 5 – 9 พ.ค. 2554
 32. ข้าราชการกทม.เข้าร่วมอบรม ณ กรุงโซล ประจำปี 2554 รุ่นที่ 2 หลักสูตรละ 1 คน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ Urban Transportation policy ระหว่างวันที่ 25 ก.ย. – 3 ต.ค. 2554, Cultural and Design policy ระหว่างวันที่ 23 – 31 ต.ค. 2554, Climate Change policy ระหว่างวันที่ 6 – 14 พ.ย. 2554
 33. คณะผู้บริหารกทม. หลักสูตรผู้นำมหานครศึกษาดูงานกรุงโซล เดือน ก.ค. 2554
 34. ข้าราชการกทม.เข้าร่วมโครงการ Training Workshop for Municipal Officials of Foreign Cities ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 19 – 25 ก.ย. 2554
 35. Bangkok Sister Cities Week ระหว่างวันที่ 9 – 12 ก.พ. 2555
 36. ข้าราชการกทม.อบรมกับ SHRDC รุ่นที่ 1 หลักสูตรละ 2 คน ได้แก่ Transportation Policy ระหว่างวันที่ 11 – 19 มี.ค. 2555, Urban Safety Policy ระหว่างวันที่ 15 – 23 เม.ย. 2555 และ Cultural and Design Policy ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 7 พ.ค. 2555
 37. กทม.เข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair 2012 ระหว่างวันที่ 3 – 7 พ.ค. 2555
 38. แลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงโซลปีที่ 5 กทม.เยือนกรุงโซลระหว่างวันที่ 23 – 28 เม.ย.2555 และกทม.ต้อนรับกรุงโซล ระหว่างวันที่ 13 – 18 ส.ค. 2555
 39. ข้าราชการกทม.อบรมกับ SHRDC รุ่นที่ 2 หลักสูตรละ 2 คน Culture Marketing Policy ระหว่างวันที่ 16 – 24 ก.ย. 2555, Climate Change ระหว่างวันที่ 7 – 15 ต.ค. 2555, Welfare Policy ระหว่างวันที่ 21 – 29 ต.ค. 2555
 40. กรุงโซลมอบทุนปริญญาโทให้กับกทม. ศึกษา ณ Seoul University

ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง  กรุงโซล

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Park Won Soon (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
113 กันยายน 2548 Mr. Myung –Chut Hahm เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเทศบาลกรุงโซลเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม Seoul Mayor Forum ระหว่างวันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม 2548 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
230 กันยายน -1 ตุลาคม 2548 นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะจำนวน 3 คน เดินทางเข้าร่วมการประชุม Seoul Mayor Forum ณ กรุงโซล กรุงโซล
315-18 มิถุนายน 2549 นายวอน เซ ฮูน รองนายกเทศมนตรีกรุงโซลพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการเดินทางมาร่วมลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงโซล ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
422 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2549 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม the 6th Training Workshop ณ กรุงโซล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเมือง กรุงโซล
5กุมภาพันธ์ 2550 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการเดินทางเยือนกรุงโซลเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะนายกเทศมนตรีกรุงโซลและหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆเพื่อผลักดันโครงการความร่วมมือต่างๆให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว กรุงโซล
627 เมษายน - 1พฤษภาคม 2550 กรุงเทพมหานครจัดส่งคณะผู้บริหารข้าราชการและนักแสดงเข้าร่วมงานเทศกาล Hi Seoul Festival ณ กรุงโซล กรุงโซล
715-21 ตุลาคม 2550กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมการฝึกอบรม the 7th Training Workshop ณ กรุงโซล เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารจัดการวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของเมือง กรุงโซล
87-12 มกราคม 2551 กรุงโซลจัดส่งคณะผู้แทนและเยาวชนจำนวน 35 คนเข้าร่วมตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ณ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
97-12 เมษายน 2551 กรุงเทพมหานครจะจัดส่งคณะผู้แทนและเยาวชนจำนวน 35 คน เข้าร่วมตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ณ กรุงโซล กรุงโซล
1010-12 เมษายน 2551 กรุงเทพมหานครจะจัดส่งคณะทำงานความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างเมือง จำนวน 6 คน เพื่อประชุมหารือเรื่องความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ในระดับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองเมือง ณ กรุงโซล กรุงโซล
1121 – 27 กุมภาพันธ์ 2559  ข้าราชการและผู้แทนเยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 34 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เยาวชนโบราเม กรุงโซล คณะจากกรุงเทพมหานครมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ได้แก่ พระราชวังเคียงบกกุง ศาลาว่าการกรุงโซล มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา หอคอยกรุงโซล และสวนสนุก One Mount Snow Parkนอกจากนี้ ศูนย์เยาวชนโบราเมได้จัดกิจกรรมสันทนาการที่บ้านเกาหลีโบราณ จังหวัดคยองกี เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อให้คณะฯ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของคนเกาหลีในสมัยโบราณ  กรุงโซล
12 26 เมษายน 2559นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการตร่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Baek Woon Seok ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรุงโซล และร่วมหารือรายละเอียดการจัดงาน Seoul's Day ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร - กรุงโซล พร้อมนี้ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศยังได้พาคณะฯ เยี่ยมชมสถานที่ที่คาดว่าจะใช้จัดงานดังกล่าวอีกด้วย กองการต่างประเทศ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร LINK
135-9 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพมหานครจึงได้จัดส่งคณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน Seoul Friendship Fair เพื่อแสดงออกถึงน้ำใจไมตรีและส่งเสริมความสัมพันธ์ ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประชาชนทั้งสองเมือง  โดยการไป ร่วมแสดงในครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ฯพณฯ เอกอัครราชทูตประเทศไทยประจำ สาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าร่วมชมการแสดงด้วย โซล LINK
14วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559   ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้การต้อนรับ นายปาร์ค วอน ซุน (H.E. Mr. Park Won Soon) นายกเทศมนตรีกรุงโซลและคณะ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ในโอกาส เยี่ยมคารวะและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย “การเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือและการแถลงข่าวการจัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี”  ณ ห้องเจ้าพระยา

 Main menu 2

by Dr. Radut