Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

      ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) (ภาษาจีน:  北京 , พินอิน: Běijīng) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วนครเป่ยจิงมีประชากร 1,136,300 คน นครเป่ยจิงเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของ สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกับตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

 

                 

 
บรรยากาศทั่วไปในเมืองปักกิ่ง

       ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ซึ่งปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีน และได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกด้วย มหานครปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับแต่ สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ปักกิ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น มีประวัติความเป็นมา เริ่ม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมี การขุดค้นพบกะโหลก มนุษย์ปักกิ่งตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งมีความเจริญ รุ่งเรืองมานับตั้งแต่ คริสศตวรรษที่ 13 ในปี พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) จักรพรรดิหย่งเล่อ ได้ทำการก่อสร้างและออกแบบผัง เมืองใหม่และย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นจาก เมืองหนานจิงมายัง เป่ยจิง หรือปักกิ่งในปัจจุบัน

 

       ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการ ปกครองการค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ติดต่อการค้าท่องเที่ยว ศึกษาเป็นจำนวนมากประชาชนชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย

เว็บไซต์ 

http://www.ebeijing.gov.cn/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับ Mr. Li Qiyan นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่ง 

รายละเอียดความตกลง: ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรุงปักกิ่งแห่งสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

  1. สังคม
  2. วัฒนธรรม
  3. สาธารณสุข
  4. ก่อสร้าง
  5. บริหารบ้านเมือง
 
ดาวน์โหลด เอกสารลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Cai Qi (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
125 - 30 พฤษภาคม 2536ร.อ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง
219 - 22 ธันวาคม 2541กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนมาร่วมลงนามในการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ทั้งนี้ กรุงปักกิ่งได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานคร
36 - 13 ธันวาคม 2542กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร
427 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2543นายพิจิตต รัตตกุล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะของ นายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีเดิน ทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญของรัฐบาล ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งได้มีโอกาสพบกันและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา กรุงปักกิ่ง
522 - 29 สิงหาคม 2543กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ กรุงปักกิ่ง
610 - 12 พฤษภาคม 2544คณะผู้ตรวจการด้านวินัยของกรุงปักกิ่ง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการทางวินัยของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
720 - 25 เมษายน 2545คณะผู้แทนกรุงปักกิ่งเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities Week) และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 220 ปี กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร
88 มิถุนายน 2548นาย Qin Yusen ทูตวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฉลอง 30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน กรุงเทพมหานคร
928 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2548นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมในพิธีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 30 ปีไทย-จีนและกรุงปักกิ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องครบรอบ 12 ปี กรุงปักกิ่ง
1028-31 สิงหาคม 2548นาย Li Baochun ผู้อำนวยการกองการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดการแสดงกายกรรมปักกิ่งและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร
116 - 14 ธันวาคม 2548กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) กรุงเทพมหานคร
127 - 9 ธันวาคม 2548ผู้แทนกรุงปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือการดำเนินการจัดสร้างศาลาจีนที่ระลึกครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน กรุงเทพมหานคร
1327 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2549คณะนักแสดงกายกรรมปักกิ่งพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาเปิดการแสดงที่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 30 ปี ไทย-จีน กรุงเทพมหานคร
147 - 13 สิงหาคม 2549กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 6 ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ กรุงปักกิ่ง
1523 - 29 สิงหาคม 2549กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลกปี2006 (Bangkok International Children’s Games 2006) ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร
16วันที่ 10 ธันวาคม 2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2551กรุงปักกิ่งส่งคณะช่างก่อสร้างและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดสร้างศาลามิตรภาพไทย-จีน ที่กรุงเทพมหานคร ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2551 กรุงเทพมหานคร
1722 - 23 กุมภาพันธ์ 2551นาย Lu Hao รองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คนเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดศาลามิตรภาพไทย-จีนที่กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
188 สิงหาคม 2551ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในโอกาสที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิก ครั้งที่ 29 กรุงเทพมหานคร
19วันที่ 23 – 31 มีนาคม 2552ปักกิ่งส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 23 – 31 มีนาคม 2552 กรุงเทพฯ
2011 - 31 กรกฎาคม 2552กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing กรุงปักกิ่ง
2111 - 31 กรกฎาคม 2553กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing กรุงปักกิ่ง
2214 - 21 กันยายน 2553กรุงปักกิ่งส่งผู้แทนจำนวน 20 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2010 กรุงเทพมหานคร
2312 - 15 ตุลาคม 2553ประธานที่ปรึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Beijing Forum on Sustainable Development of Cities กรุงปักกิ่ง
2411 มกราคม 2554ประธานกรรมการบริหารของ Beijing Environment Sanitation Engineering Group เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
2517 - 19 มิถุนายน 2554กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Beijing International Tourism Expo 2011 และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวได้ออกบูธนิทรรศการการท่องเที่ยวในงาน กรุงปักกิ่ง
2611 - 13 กรกฎาคม 2554ผู้บริหารกรุงปักกิ่งเยือนกรุงเทพมหานครเข้าเยี่ยมคารวะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ) กรุงเทพมหานคร
2711 - 29 กรกฎาคม ๒๕๕๔กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการและผู้แทนจากสำนักการศึกษารวม 3 คน เข้าร่วมโครงการความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน “The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing” กรุงปักกิ่ง
2829 มีนาคม - 5 เมษายน 2555กรุงปักกิ่งส่งนักศึกษา 6 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program กรุงเทพมหานคร
2926 - 28 มิถุนายน 2555รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนปักกิ่งเข้าร่วมงาน 2012 Beijing Forum on Sustainable Development of Cities กรุงปักกิ่ง
3025 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2555ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร และข้าราชการเข้าร่วมงานนิทรรศการเมืองและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมในงาน 2012 Beijing Forum on Sustainable Development of Cities กรุงปักกิ่ง
311 - 21 สิงหาคม 2555กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการครูเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing กรุงปักกิ่ง
3213 - 19 สิงหาคม 2555นักศึกษาจากกรุงเทพมหานครจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการ 2012 Beijing City Youth Program Exchange Camp กรุงปักกิ่ง
338 - 10 พฤศจิกายน 2555คณะผู้แทนจากกรุงปักกิ่งเข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปี เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร
341 - 23 มีนาคม 2556คณะนักกีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานครจำนวน 19 คน พร้อมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการเล่นเทเบิลเทนนิสที่โรงเรียน No.66 ณ กรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
3519 - 23 มีนาคม 2556คณะนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 คนเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปีเมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง
3622 - 24 พฤษภาคม 2556นาย Xia Zhanyi ที่ปรึกษาอาวุโสกรุงปักกิ่งเยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
3727 - 30 พฤษภาคม 2556รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายอมร กิจเชวงกุล) เข้าร่วมงาน China Beijing International Fair for Trade in Services (CIFTIS) กรุงปักกิ่ง
3828 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556กรุงปักกิ่งเชิญร่วมงาน CIF-TIS Fair เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร-กรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
3913 - 28 กรกฎาคม 2556กรุงเทพมหานครส่งครูจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน 2013 Beijing Chinese Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง
401 - 15 สิงหาคม 2556ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสจากกรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อฝึกสอนนักกีฬา และเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปี เมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร
4123 - 26 สิงหาคม 2556นางสาว Hou Yulan เลขาธิการกรุงปักกิ่งนำคณะผู้บริหาร รวมจำนวน 5 คน เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร เพื่อทำพิธีเปิดการแสดงกายกรรมปักกิ่ง เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปีเมืองพี่เมืองน้อง กรุงเทพมหานคร
4226 สิงหาคม 2556นางสาว Hou Yulan, Secretary-General of the People's Government of Beijing Municipality และคณะรวม 5 คน เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
4324 - 26 สิงหาคม 2556ปักกิ่งส่งคณะนักแสดงกายกรรมปักกิ่งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง กรุงเทพมหานคร
4418 - 20 ตุลาคม 2556สำนักงานพาณิชย์ ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ขอความอนุเคราะห์ส่งการแสดงวัฒนธรรมไทยเข้าร่วมงาน Food & Music Carnival 2013 (ในโอกาสที่จะเดินทางไปจัดงานบางกอกแฟร์ ระหว่างวันที่ 23 - 27 ตุลาคม 2556) กรุงปักกิ่ง
4523 - 25 ตุลาคม 2556ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครและคณะนักแสดงจากกรุงเทพมหานครร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
4612 กุมภาพันธ์ 2557นักศึกษามหาวิทยาลัยปักกิ่งขอศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
4716 - 31 กรกฎาคม 2557กรุงเทพมหานครส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรม 2014 Beijing Chinese Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง
484 - 5 กันยายน 2557กรุงปักกิ่งเชิญกรุงเทพมหานครร่วมประชุม World Tourism Cities Forum กรุงปักกิ่ง
4920 - 26 ตุลาคม 2557กรุงปักกิ่งเชิญกรุงเทพมหานครส่งผู้แทน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 2 คน และเยาวชน 3 คน ร่วมการประชุม 2014 Youth Organization Forum & Beijing Sister City Youth Camp กรุงปักกิ่ง
5023 - 25 เมษายน 2558นาย Wang Chengguo, Deputy Secretary General of Beijing Municipal Government มีกำหนดเยือนกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2558 โดยขอพบและหารือกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ด้านการจราจรและขนส่ง วันที่ 24 เมษายน 2558     กรุงเทพมหานคร
5118 - 25 มิถุนายน 2558เยาวชนกรุงปักกิ่งและผู้แทนรวม 4 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2015 กรุงเทพมหานคร
52118 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการจำนวน 1 คน ร่วมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน The 2015 Beijing Chinese-Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง
5319 - 25 ตุลาคม 2558กรุงเทพมหานครส่งผู้แทน 1 คนและเยาวชน จำนวน 4 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องกรุงปักกิ่ง กรุงปักกิ่ง
544 - 9 พฤศจิกายน 2558ผู้แทนกรุงปักกิ่ง จำนวน 6 คนเข้าร่วมงานเฉลิมฉลอง 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน กรุงเทพมหานคร
558 ธันวาคม 2558นาย Ji Lin, Chairman of Beijing Municipal Committee of Chinese People's Political Consultative Conference มีกำหนดเยือนไทยและขอเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
5611 พฤษภาคม 2561 คณะผู้แทนจากสหพันธ์เยาวชนปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
5726 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ผู้แทนสำนักงานการต่างประเทศ จำนวน 2 คน เข้าร่วมงาน Beijing International Forum กรุงปักกิ่ง
5815 - 29 กรกฎาคม 2561กรุงเทพมหานครส่งครูจำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการความร่วมมืออบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีน The 2018 Beijing Chinese-Language Learning Workshop for Sister Cities กรุงปักกิ่ง
5923 พฤษภาคม 2561คณะของมาดามฉี จิ้ง (Madam Qi Jing) สมาชิกคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 13 สมาชิกกรรมาธิการสามัญประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเทศบาลกรุงปักกิ่ง และหัวหน้าสหภาพแนวร่วมแรงงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเทศบาลกรุงปักกิ่ง รวม 6 คน เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง) ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
606 - 11 กันยายน 2561คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมโครงการบูรณาการงานด้านต่างประเทศ กรุงปักกิ่ง
6121 - 27 ตุลาคม 2561คณะเยาวชนกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยข้าราชการกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 4 คน เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติระดับอุดมศึกษา โดยปีนี้ทางกรุงปักกิ่งได้จัดค่ายเยาวชนในหัวข้อ “อาสาสมัคร” กรุงปักกิ่ง
6228 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562ประธานคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนประจำคณะกรรมการเขตฉือจิ้งซาน แห่งกรุงปักกิ่ง เดินทางเข้าร่วมงานงานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง (2019 Sister Cities Week) กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut