Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนข้อมูลเมือง

      ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิง (Beijing) (ภาษาจีน:  北京 , พินอิน: Běijīng) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีชื่อย่อว่า จิง ตั้งอยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ ที่ราบหวาเป่ย ชื่อเดิมคือ จี่ สมัยชุนชิวจ้านกั๋วเป็นเมืองหลวงของแคว้นยัน สมัยราชวงศ์เหลียว เป็นเมืองหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงของจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนถึง สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อจงตู ต้าตู เป่ยผิงและเป่ยจิง โดยมีชื่อเรียกทั้งหมดกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งเป็นเมืองตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน แบ่งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง พื้นที่ทั่วนครเป่ยจิงมีถึง 16,800 ตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วนครเป่ยจิงมีประชากร 1,136,300 คน นครเป่ยจิงเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีกำแพงเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิสมัยราชวงศ์หมิง วังพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูเขาเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับมณฑลหลังจากปักกิ่งได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของ สาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 โดยเฉพาะหลังจากสมัย 80 ศตวรรษที่ 20 เมืองปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ ปัจจุบันนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกับตึกสูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ และยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย กลายเป็นเมืองใหญ่ของโลก

 

                 

 
บรรยากาศทั่วไปในเมืองปักกิ่ง

       ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสองของประเทศจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางทางการปกครอง การศึกษา การขนส่ง และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนั้นจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ซึ่งปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 เมืองหลวงเก่าของจีน และได้รับเลือกให้จัดการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกด้วย มหานครปักกิ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับแต่ สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของจีน ปักกิ่งมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมาย เช่น จัตุรัสเทียนอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังต้องห้าม เป็นต้น มีประวัติความเป็นมา เริ่ม ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมี การขุดค้นพบกะโหลก มนุษย์ปักกิ่งตามหลักฐานที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งมีความเจริญ รุ่งเรืองมานับตั้งแต่ คริสศตวรรษที่ 13 ในปี พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) จักรพรรดิหย่งเล่อ ได้ทำการก่อสร้างและออกแบบผัง เมืองใหม่และย้ายฐานราชการชั่วคราวในขณะนั้นจาก เมืองหนานจิงมายัง เป่ยจิง หรือปักกิ่งในปัจจุบัน

 

       ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะเป็นเมืองสำคัญระดับโลกเป็นศูนย์กลางทางการ ปกครองการค้า การลงทุนที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนในแต่ละปีมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ติดต่อการค้าท่องเที่ยว ศึกษาเป็นจำนวนมากประชาชนชาวปักกิ่งมีสภาพความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากตะวันตกมากขึ้นด้วย

เว็บไซต์ 

http://www.ebeijing.gov.cn/


ความตกลง

 

ผู้ลงนาม : ร.อ.กฤษฎา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กับ Mr. Li Qiyan นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและ กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ช่วงที่ยังไม่ได้ลงนามสถาปนาฯเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียดความตกลง: Agreement on the Establishment of Sister Cities Relations 

สาขาที่แลกเปลี่ยน :

 1. สังคม
 2. วัฒนธรรม
 3. สาธารณสุข
 4. ก่อสร้าง
 5. บริหารบ้านเมือง

กิจกรรมที่ผ่านมา :

 1. คณะผู้บริหารกทม. เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง 2 ครั้ง
 2. คณะผู้บริหารกรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง (2544, 2548)
 3. จัดแสดงกายกรรมปักกิ่งที่กรุงเทพมหานครในปี 2548
 4. สร้างศาลาจีนในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ครบ 30 ปี ในปี 2548 ณ สวนลุมพินี และมีพิธีเปิดใช้เมื่อ 22 ก.พ. 2551
 5. ผว.กทม. เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในโอกาสที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิก ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2551
 6. ปักกิ่งส่งนักศึกษา 4 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2552
 7. กทม. ส่งข้าราชการเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing ระหว่างวันที่ 11-31 ก.ค. 2552
 8. กทม. ส่งข้าราชการเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing ระหว่างวันที่ 11-31 ก.ค. 2553
 9. กรุงปักกิ่งส่งผู้แทนจำนวน 20 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week 2010 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ก.ย. 2553
 10. ประธานที่ปรึกษากรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Beijing Forum on Sustainable Development of Cities ระหว่างวันที่ 12-15 ต.ค. 2553
 11. ประธานกรรมการบริหารของ Beijing Environment Sanitation Engineering Group เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมในวันที่ 11 ม.ค. 2554
 12. กรุงเทพมหานครเข้าร่วมงาน Beijing International Tourism Expo 2011 และสวท.ได้ออกบูธนิทรรศการการท่องเที่ยวในงาน ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิ.ย. 2554
 13. ผู้บริหารกรุงปักกิ่งเยือนกทม. เข้าเยี่ยมคารวะ รผว.กทม.มาลินี ระหว่างวันที่ 11-13 ก.ค. 2554
 14. กทม. ส่งข้าราชการและครูรวม 3 คน เข้ารับการอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing ระหว่างวันที่ 11 – 29 ก.ค. 2554
 15. ปักกิ่งส่งนักศึกษา 6 คน และเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2555
 16. ผว.กทม. เดินทางเยือนปักกิ่งเข้าร่วมงาน 2012 Beijing Forum on Sustainable Development of Cities ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิ.ย. 2555 กทม.ออกบูธนิทรรศการระหว่างวันที่ 27 – 29 มิ.ย. 2555 และจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมในงาน City Art Festival ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2555
 17. กทม. ส่งข้าราชการครูเข้าอบรม The Training Workshop for Chinese Language Teachers from Sister Cities of Beijing ระหว่างวันที่ 1 – 21 ส.ค. 2555
 18. นักศึกษาจาก กทม. 2 คน เข้าร่วมโครงการ 2012 Beijing City Youth Program Exchange Camp ระหว่างวันที่ 13 – 19 ส.ค. 2555
 19. คณะผู้แทนจากกรุงปักกิ่งเข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 20 ปี เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ย. 2555
 20. ปักกิ่งส่งเยาวชนเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชียนเกมส์ ASIAD Host Cities Allied Youth Camp ตั้งแต่ปี 2540 – ปัจจุบัน
 21. คณะนักกีฬาเยาวชนกทม.จำนวน 19 คน พร้อมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการเล่นเทเบิลเทนนิสที่โรงเรียน No.66 ณ กรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 1 - 23 มี.ค. 2556
 22. ปักกิ่งส่งคณะนักแสดงกายกรรมปักกิ่งเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2556
 23. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  และคณะนักแสดงจากกรุงเทพมหานครร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่ง ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2556
 
ดาวน์โหลด เอกสารลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Cai Qi (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
125-30 พฤษภาคม 2536 ร.อ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผว.กทม.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงปักกิ่ง
219-22 ธันวาคม 2541กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนมาร่วมลงนามในการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) กรุงเทพมหานคร
36-13 ธันวาคม 2542 กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่1 ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น
427 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2543 นายพิจิตต รัตตกุล ผว.กทม.พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมกับคณะของ นายพิชัย รัตตกุล รองนายกรัฐมนตรีเดิน ทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญของรัฐบาล ในโอกาสนี้ ผว.กทม.และนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งได้มีโอกาสพบกันและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา กรุงปักกิ่ง
522-29 สิงหาคม 2543 กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 2 ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ กรุงปักกิ่ง
610-12 พฤษภาคม 2544 คณะผู้ตรวจการด้านวินัยของกรุงปักกิ่ง เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินการทางวินัยของกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
720-25 เมษายน 2545 คณะผู้แทนกรุงปักกิ่งเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities Week) และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 220 ปีกรุงเทพ ฯ กรุงเทพมหานคร โรงแรม Royal Orchid Sheraton
88 มิถุนายน 2548 Mr.Qin Yusen ทูตวัฒนธรรมประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผว.กทม.เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฉลอง 30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน กรุงเทพมหานคร
928 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2548 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผว.กทมพร้อมคณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อร่วมในพิธีเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 30 ปีไทย-จีนและกรุงปักกิ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องครบรอบ 12 ปี กรุงปักกิ่ง
1028-31 สิงหาคม 2548 Mr. Li Baochun ผู้อำนวยการกองการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศ กรุงปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการจัดการแสดงกายกรรมปักกิ่งและการแลกเปลี่ยนบุคลากร ทางการศึกษา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
116-14 ธันวาคม 2548 กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น
127-9 ธันวาคม 2548 ผู้แทนกรุงปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อหารือการดำเนินการจัดสร้างศาลาจีนที่ระลึกครบรอบ 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
1327 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2549 คณะนักแสดงกายกรรมปักกิ่งพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางมาเปิดการแสดงที่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบความสัมพันธ์ 30 ปี ไทย-จีน  อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก
147-13 สิงหาคม 2549 กรุงเทพมหานครส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการจัดค่ายเยาวชนเมืองเครือข่ายพันธมิตรเอเชี่ยนเกมส์ (ASIAD Host City Allied Youth Camp) ครั้งที่ 6 ที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ กรุงปักกิ่ง
1523 -29 สิงหาคม 2549 กรุงปักกิ่งส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลกปี2006(Bangkok International Children’s Games 2006) ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น
1610 ธันวาคม 2550 - 8 กุมภาพันธ์ 2551 กรุงปักกิ่งส่งคณะช่างก่อสร้างและเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจัดสร้างศาลามิตรภาพไทย-จีนที่กรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
1722-23 กุมภาพันธ์ 2551 นาย Lu Hao รองนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จำนวน 5 คนเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดศาลามิตรภาพไทย-จีนที่กรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี
1811 พฤษภาคม 2561 คณะผู้แทนจากสหพันธ์เยาวชนปักกิ่งเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut