Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ข้อมูลเมือง

       มะนิลา (Manila หรือ Maynila ไมนิลา ในภาษาตากาล็อก) เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ ตั้งอยุ่บนชายฝั่งตะวันออกของอ่าวมะนิลา (Manila Bay) บนเกาะลูซอนซึ่งเป้นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่ทางเหนือสุดของฟิลิปปินส์ บางส่วนของเมืองมีความยากจน อย่างไรก็ดี มะนิลาเป็นเมืองที่มีชนชาติรวมกันอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และอุตสหากรรมของประเทศ มะนิลาคือศูนย์กลางของเขตมหานครที่มีประชากรมากกว่า 10 ล้านคน เขต เมโทรมะนิลา (Metro Manila) เป็นมหานครที่ใหญ่กว่า ประกอบด้วยเมืองและเทศบาล 17 แห่ง เฉพาะเมืองมะนิลาเองเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เมืองเดียวที่มีประชากรมากกว่าคือเมืองเคซอนซิตี (Quezon City) ชานเมืองและอดีตเมืองหลวง

เว็บไซต์

http://www.manilacityph.com/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายพิจิตต รัตตกุล ผว.กทม. กับนาย อัลเฟรโด เอส. ลิ้มนายกเทศมนตรีกรุงมะนิลา ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงมะนิลาเป็นไปได้ด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนาฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : Sister City Friendship Affiliation (ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
 1. การศึกษา
 2. วัฒนธรรม
 3. สิ่งแวดล้อม
 4. เทคโนโลยี
 5. การท่องเที่ยว
 6. อุตสาหกรรม
 7. เศรษฐกิจ
 
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. นายกเทศมนตรีกรุงมะนิลาและคณะจำนวน 7 คน เดินทางเยือนกทม. ตามคำเชิญของผว.กทม. ระหว่างวันที่ 20 – 24 ม.ค. 2553
 2. จัดงาน Bangkok Sister City Week ระหว่างวันที่ 16 – 19 ก.ย. 2553 ณ ศูนย์การค้าพารากอน
 3. กรุงมะนิลาส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554
 4. ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Working Level ระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค. 2554 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการจัดงาน Sister Cities Week 2011 (Urban Green)
 5. คณะผู้แทนจำนวน 4 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2012 โดยเข้าประชุม Mayor’s Roundtable Meeting ระหว่างวันที่ 8 – 11 ก.พ. 2555
 6. จัดกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 5 เม.ย. 2555

     ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงมะนิลา

ชื่อผู้นำ

H.E.Mr. Joseph E. Estrada (update 01-03-10)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
1ตั้งชื่อซอย “ โดยเปลี่ยนชื่อซอยยุคลที่ อยู่ด้านข้างสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์เป็นซอยฟิลิปปินส์” ส่วนฝ่ายมะนิลาก็จะเปลี่ยนชื่อถนนเป็น “ถนนกรุงเทพ ฯ” เช่นกัน กรุงเทพมหานคร
228-29 สิงหาคม 2546คณะศึกษาดูงานของนายกเทศมนตรีเทศบาลมะนิลาเดินทางมาศึกษาดูงานด้านนโยบายและการบริหารงานของกรุงเทพมหานครเรื่องการจัดการของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)เรื่องวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพ ฯ ระหว่างวันที่  กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut