Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียข้อมูลเมือง

       จาการ์ตา (อินโดนีเซีย: Jakarta) เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ มีประชากร 8.3 ล้านคน (พ.ศ. 2543) ในอดีตมีชื่อว่า บาตาเวีย หรือ ปัตตาเวีย (Batavia)

       การตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในพื้นที่ของจาการ์ตาในปัจจุบัน เท่าที่ปรากฏ คือท่าเรือกะหลาป๋า ใกล้ปากแม่น้ำจีลีวุง ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากถิ่นที่ตั้งของฮินดูตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ในคริสต์ศตวรรษที่ 12 กะหลาป๋าเป็นท่าเรือใหญ่สำหรับราชอาณาจักรฮินดู ชื่อว่าซุนดา มีการบันทึกว่าชาวโปรตุเกสเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่ไปถึงกะหลาป๋า กษัตริย์ฮินดูทรงอนุญาตให้พ่อค้าชาวโปรตุเกสสร้างป้อมที่กะหลาป๋าในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตอนต้น ท่าเรือของจาการ์ตาในปัจจุบันยังคงมีชื่อว่า Sunda Kelapa ตามชื่อถิ่นฐานยุคแรก

 

 

        ในพ.ศ. 2070 เมืองถูกยึดครองโดยฟาตาฮิลลอฮฺหรือฟาเลเตฮาน (Fatahillah or Faletehan) ผู้นำอายุน้อยจากอาณาจักรใกล้เคียงจากทางเหนือ ฟาตาฮิลลอฮฺได้เปลี่ยนชื่อเมืองจากคาลาปาเป็น จายาการ์ตา (Jayakarta แปลว่า "มีชัยและเจริญรุ่งเรือง" ในภาษาชวา) ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2070 ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันก่อตั้งของจาการ์ตา ชาวดัตช์มายังจายาการ์ตาในตอนปลายของคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในพ.ศ. 2162 กองกำลังของบริษัทดัตช์อีสต์อินเดีย (Dutch East India Company) นำโดยยาน ปีเตอร์ซูน โคเอน (Jan Pieterszoon Coen) ยึดครองเมืองและเปลี่ยนชื่อจายาการ์ตาเป็นบาตาเวีย (Batavia) ซึ่งเป็นชื่อภาษาละตินของชนเผ่าที่อาศัยในเนเธอร์แลนด์ในสมัยโรมัน บาตาเวียเป็นเมืองหลวงของอาณานิคมดัตช์อีสต์อินดีส์ (Dutch East Indies) ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการขยายเมืองเมื่อชาวดัตช์เริ่มย้ายไปทางใต้ ไปที่พื้นที่สูงที่คาดว่ามีความอุดมสมบูรณ์กว่า ชาวอังกฤษยึดครองชวาใน พ.ศ. 2354 และครองอยู่ 5 ปีระหว่างที่เนเธอร์แลนด์ทำสงครามนโปเลียน (Napoleonic Wars) ในยุโรป ก่อนคืนให้ดัตช์

 

File:Monumen nasional jakarta.jpg

 

       หลังจากที่การปกครองโดยตรงของเนเธอร์แลนด์ขยายไปทั่งหมู่เกาะในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 ตอนต้น ความสำคัญของบาตาเวียได้เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ของดัตช์ที่จะยังคงอำนาจและรายได้ภาษี ทำให้การส่งออกจากพื้นที่ใดๆในภูมิภาคแทบทั้งหมดจะต้องผ่านบาตาเวีย ทำให้เมืองมีความสำคัญทางด้านการเมืองเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน

         ประเทศญี่ปุ่นยึดครองบาตาเวียในพ.ศ. 2485 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และตั้งชื่อใหม่เป็นจาการ์ตา เพื่อให้ได้การยอมรับจากท้องถิ่น หลังจากที่ญี่ป่นพ่ายแพ้ใน พ.ศ. 2488 ชาวดัตช์ยึดครองเมืองใหม่ ทั้งที่ชาวอินโดนีเซียได้ประกาศเอกราชเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2488 จาการ์ตาเป็นศูนย์กลางของความพยายามของชาวดัตช์ที่จะยังคงอำนาจเหนืออาณานิคมเดิมระหว่างสงครามเอกราชที่สิ้นสุดด้วยการก่อตั้งอินโดนีเซียเมื่อ พ.ศ. 2492

 

เว็บไซต์

http://www.jakarta.go.id/


ความตกลง

ผู้ลงนาม : นายสมัคร สุนทรเวช ผว.กทม.  และพลโท สุติโยโส ผู้ว่าราชการกรุงจากาตาร์ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงจากาตาร์เป็นไปด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ลงนามสถาปนา ฯ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
 
รายละเอียดข้อตกลง : Memorandum of Understanding concerning Sister City Cooperation (บันทึกความเข้าใจความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้อง)
 
สาขาที่แลกเปลี่ยน :
 1. การค้าและการลงทุน
 2. การท่องเที่ยว
 3. การจัดการจราจร
 4. ผังเมือง
 5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 6. การปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมที่ผ่านมา :
 1. มีการดินทางแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาดูงานในด้านต่างๆ ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ผู้แทนสำนักการขนส่งกรุงจาการ์ตา เดินทางเยือนกทม. เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการที่จอดรถยนต์ของกทม. เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2552
 2. การแสดงวัฒนธรรมและการออกร้านของคณะผู้แทนจากนครจาการ์ตา
 3. การส่งทีมบาสเกตบอลร่วมการแข่งขันเพื่อฉลองกรุงจาการ์ตา ตั้งแต่ปี 2547 – ปัจจุบัน 
 4. กรุงจาการ์ตาส่งเจ้าหน้าที่และกิจกรรมเข้าร่วมงาน Bangkok Sister City Week ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. – 1.ส.ค. 2551
 5. กรุงจาการ์ตาส่งนักศึกษา 4 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2552
 6. ส่งผู้แทนจำนวน 4 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Youth Program 2010 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ก.ค. 2553
 7. ส่งผู้แทนจำนวน 5 คน เข้าร่วม Bangkok Sister City Week 2010 ระหว่างวันที่ 14 – 21 ก.ย. 2553 ณ ศูนย์การค้าพารากอน
 8. ผว.กทม. และคณะเข้าร่วมประชุม 1st ASEM Meeting for Governors and Mayors ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 27 – 30 ต.ค. 2553
 9. ส่งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม Bangkok Sister City Youth Program 2011ระหว่างวันที่ 23 – 31 มี.ค. 2554 
 10. รผว.กรุงจาการ์ตาและคณะจำนวน 13 คน เข้าร่วมงาน Bangkok Sister Cities Week 2012 ระหว่างวันที่ 6 – 13 ก.พ. 2555
 11. กรุงจาการ์ตาส่งนักศึกษา 4 คนและเจ้าหน้าที่ 1 คน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Sister City Youth Program 2012 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 5 เม.ย 2555
ดาวน์โหลด หนังสือลงนามข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้อง กรุงจากาตาร์

ชื่อผู้นำ

Anies Rasyid Baswedan (update 20-07-18)

ผลการดำเนินกิจกรรมภายหลังลงนาม

ที่วัน/เดือน/ปีกิจกรรมสถานที่ลิงค์อัลบั้มรูปภาพลิงค์อัลบั้มวิดีโอ
122 เมษายน 2542 เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงจากาตาร์เยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงจากาตาร์และหารือถึงความเป็นไปได้ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองกับกรุงเทพมหานคร  กรุงจากาตาร์
23-6 ตุลาคม 2543 พลโทสุติโยโสผู้ว่าราชการกรุงจากาตาร์เดินทางเยือนกรุงเทพมหานครและร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (LOI)กับนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและศึกษาดูงานเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรการป้องกันน้ำท่วมและการบำบัดน้ำเสีย LOI เมื่อ 5 ตุลาคม 2543
319-21 มกราคม 2545 นายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางเยือนกรุงจากาตาร์เพื่อลงนามในMOU เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กรุงจากาตาร์
421 มีนาคม 2545 นายโรเบิตร์ต พี ศิลาลาฮี ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งกรุงจากาตาร์เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารือในการจัดส่งนักแสดงมาร่วมงานฉลอง 220 ปี กรุงรัตนโกสินทร์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
520-25 เมษายน 2545นาย ฟาอุตซี อัลวี ยาซิน รองผู้ว่าการกรุง จากาตาร์พร้อมคณะข้าราช การเดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องและร่วมงานฉลองราชธานี ครบรอบ 220 ปีกรุงรัตนโกสินทร์  กรุงเทพมหานคร โรงแรม Royal Orchid Sheraton
610-12 พฤศจิกายน 2545คณะศึกษาดูงานด้านการตรวจสอบภายในจำนวน 4 คนจากกรุงจากาตาร์ศึกษาดูงาน และฟังบรรยายสรุปกระบวนการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
715-19 ตุลาคม 2546 คณะศึกษาดูงานจากกรุงจากาตาร์ขอศึกษาดูงาน และฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
8มิถุนายน 2547 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2004 กรุงจากาตาร์
929 กันยายน -2 ตุลาคม 2547 กรุงเทพมหานครส่งข้าราชการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Local Assets Management กรุงจากาตาร์
1021-24 พฤศจิกายน 2547 นางเพ็ญศรี พิชัยสนิท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักแสดงเดินทางเข้าร่วมการประชุม เครือข่ายเมืองใหญ่แห่งเอเชียครั้งที่ 4 ที่กรุงจากาตาร์เป็นเจ้าภาพ  กรุงจากาตาร์
1130 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2547 พลโทสุติโยโส ผู้ว่าการกรุงจากาตาร์พร้อม คณะเดินทางเข้าร่วมการประชุม Asian Pacific City Summit ครั้งที่ 6 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร
1210-19 มิถุนายน 2548 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2005 กรุงจากาตาร์
1318-20 ธันวาคม 2548Mr.Yudhi Hermawan ข้าราชการจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกรุงจากาตาร์เดินทางมาร่วมหารือในเรื่องโครงการความร่วมมือตามข้อตกลงสถาปนาบ้านพี่ เมืองน้อง ฯ กรุงเทพมหานคร
1418-20 ธันวาคม 2548Mr.Yudhi Hermawan ข้าราชการจากสำนักงานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกรุงจากาตาร์เดินทางมาร่วมหารือในเรื่องโครงการความร่วมมือตามข้อตกลงสถาปนาบ้านพี่ เมืองน้อง ฯ กรุงเทพมหานคร
15มิถุนายน 2549 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2006 กรุงจากาตาร์
1623 -29 สิงหาคม 2549 กรุงจากาตาร์ส่งคณะผู้แทนและเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชนโลกปี2006 (Bangkok International Children’s Games 2006) ที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ กรุงเทพมหานคร ศูนย์กีฬาไทย-ญี่ปุ่น
179-16 มิถุนายน 2550 กรุงเทพมหานครส่งคณะนักกีฬาบาสเกตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน Jakarta Sister City Basketball Tournament 2007 กรุงจากาตาร์
18พฤษภาคม 2556Mr. Joko Widodo, Governor of Jakarta ประสงค์เยือน กทม เพื่อศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งมวลชนและการแก้ปัญหาจราจร ช่วงพฤษภาคม 2556 กรุงเทพมหานคร
1917-24 มิ.ย. 56กรุงจาการ์ต้าเชิญร่วมการแข่งขัน Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament 2013 ระหว่าง 17-24 มิ.ย. 56 กรุงจาการ์ต้า
2018-19 กย 56   : "ASEAN Goes Local: Contributing to the ASEAN Community 2015" ระหว่าง 18-19 กย 56 ณ กรุงจาการ์ต้า กรุงจาการ์ต้า
21วันที่ 8 มิถุนายน 2557 กรุงจาการ์ต้าเชิญส่งผู้แทนร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอน 10-K run วันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ กรุงจาการ์ตา กรุงจาการ์ตา
22วันที่ 16-23 มิถุนายน 2557กรุงจาการ์ตาเชิญส่งทีมวอลเลย์บอลหญิ่งร่วมการแข่งขัน Enjoy Jakarta Anniversary Volleyball Tournament 2014 ระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2557 กรุงจาการ์ตา
2325-29 สิงหาคม 2557จาการ์ตาเชิญ กทม ส่งผู้แทนเยาวชนระดับมหาวิทยลัย 2 คน (ชาย 1 หญิง 1) เข้าร่วมโครงการ Jakarta Int'l Youth Program 2014 ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่าง 25-29 สิงหาคม 2557 กรุงจาการ์ตา
2425-29 สิงหาคม 2557จาการ์ตาเชิญ กทม ส่งผู้แทนเยาวชนระดับมหาวิทยลัย 2 คน (ชาย 1 หญิง 1) เข้าร่วมโครงการ Jakarta Int'l Youth Program 2014 ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่าง 25-29 สิงหาคม 2557 กรุงจาการ์ตา
2529 พค - 1 มิย 58กรุงจาการ์ตาเชิญ กทม ส่งผู้แทนนักกีฬา 2 คน (ชาย 1 หญิง 1) เข้าแข่งขัน Jakarta International 10K ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่าง 29 พค - 1 มิย 58 กรุงจาการ์ตา
269-11 มิ.ย. 58Mr. John Rossant, Chairman of New Cities Foundation และ ผว กรุงจาการ์ตา เชิญ ผว กทม ร่วมการประชุมและปาฐกถาในการประชุม New Cities Summit Jakarta 2015 หัวข้อ Seizing the Urban Moment ณ กรุงจาการ์ตา ระหว่าง 9-11 มิ.ย. 58 กรุงจาการ์ตา
2719-22 พฤศจิกายน 2558คณะจาก Marine, Agriculture, and Food Security Department กรุงจาการ์ตา จำนวน 3 คน นำโดย      Mr. Darjamuni, Head of Department ขอเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการตลาดของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
2813-16 มีนาคม 2559สมาคม Muhammadiyah Students Association แจ้งการจัดประชุมและเชิญผู้แทนองค์การเยาวชน (youth organizations) ร่วมประชุม International Youth Conference & Training on Countering Terrorism : A New Way of Combating Extremism กรุงจาการ์ตา
295-9 พฤศจิกายน 2560คณะผู้แทนกรุงจาการ์ตาและสภากรุงจาการ์ตาเยือน กทม เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสองเมือง กรุงเทพมหานคร
3030 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560กรุงจาการ์ตาเชิญ กทม ร่วมแข่งขัน Monas Open International Judo Championship 2017 กรุงจาการ์ตา
3112 - 16 มีนาคม 2561ผู้แทนจากกรุงจาการ์ตา จำนวน 1 ราย ได้แก่ Ms. Melissa Aesthetica (Technical Expert Staff, Sister City Cooperation Sub-Division, International Cooperation Division) เข้าร่วมการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านเมืองพี่เมืองน้องในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน (Sister City Senior Officials Seminar on International Cooperation) กรุงเทพมหานคร

 Main menu 2

by Dr. Radut