Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองพี่เมืองน้อง


การส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันทมิตร  

อ่านต่อ

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศในฐานะสมาชิก

อ่านต่อ

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ ข่าวสารความรู้ทั้งในและต่างประเทศ   

  

อ่านต่อ

ข่าวสถานการณ์โลก

Update รายงานข่าวสารสถานการณ์รอบโลก

 

อ่านต่อ

 

ดูทั้งหมด

คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐเติร์กเมนิสถานศึกษาดูงานการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร

        

...อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการขยะ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

...อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 ผู้แทนจากสำนักงานการต่างประเทศและสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ได้เข้าร่วมงาน “2018 International Cooperation Management Program for Local Authorities in Asia and Oceania” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการต่างประเทศนคร

...อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศแต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 


อ่านต่อ

กิจกรรม Big Cleaning Day @ City Hall ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สวย สะอาด ด้วยพลังรวมใจ


อ่านต่อ

ข้าราชการและลูกจ้างกองการต่างประเทศต้อนรับข้าราชการใหม่


อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

โปสเตอร์ การสนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัฐทั้งหมดเข้าร่วมในสนธิสัญญายับยั้งอาวุธนิวเคลียร์จากองค์การ Mayors for Peace


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-L2715DW และ Epson L1300


อ่านต่อ


Main menu 2

by Dr. Radut