Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้องปี 59 เพิ่มเติม


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้องปี 59


อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ตั่งแต่วันนี้ จนถึง 10 มีนาคม 59  เวลา 16.30 น.


อ่านต่อ

รับสมัครพี่เลี้ยงดูแลเพื่อนชาวเกาหลี ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.  (พุธ, ตุลาคม 14, 2015 )


อ่านต่อ

กองการต่างประเทศ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 


อ่านต่อ

เยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจำปี 2558


อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์บริการพจนานุกรมคำศัพท์


อ่านต่อ

ประกาศวัน เวลาและสถานที่รายงานตัวเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับจังหวัดไอจิ ประจำปี 2558 (ศุกร์,สิงหาคม,8,2015)


อ่านต่อ

Youth family for Aichi-Bangkok Sister City Youth Exchange Programe


อ่านต่อ

ครอบครัวเยาวชนแลกเปลี่ยนเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดไอจิ ปี 2557


อ่านต่อ

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut