Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR)


อ่านต่อ

จ้างเหมาจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส Senior Officials Meeting (SOM) ของเมืองหลวงในกลุ่มประเทศอาเซียน ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2562


อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2


อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 (เมืองต้าเหลียน กรุงโซล นครเซี่ยงไฮ้ จังหวัดไอจิ เมืองแตกู กรุงปักกิ่ง และจังหวัดฟูกูโอกะ)


อ่านต่อ

โปสเตอร์โครงการ “Hiroshima Appeals” ประจำปี ค.ศ. 2018 จากองค์การ Mayors for Peac


อ่านต่อ

โปสเตอร์ การสนับสนุนข้อเรียกร้องให้รัฐทั้งหมดเข้าร่วมในสนธิสัญญายับยั้งอาวุธนิวเคลียร์จากองค์การ Mayors for Peace


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother MFC-L2715DW และ Epson L1300


อ่านต่อ

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ


อ่านต่อ

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut