Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ลีมูซีนพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 54 รายการ


อ่านต่อ

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562


อ่านต่อ

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถหลากหลายได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในเวทีต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ สำหรับการรับรองคณะนายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร


อ่านต่อ

หน้า



Main menu 2

by Dr. Radut