Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับนครฉงชิ่ง ประจำปี 2561


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบกิจกรรมกลุ่มและสัมภาษณ์


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน วัสดุไฟฟ้า วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ


อ่านต่อ

รายละเอียด  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 (เป็นข้อความสำคัญ กรุณาอ่านให้ละเอียด)


อ่านต่อ

เรื่อง จ้างเหมาจัดการประชุม Countermeasures to Combat Infectious Diseases in Asia ครั้้งที่ 13


อ่านต่อ

ประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภานในหน่วยงาน


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเมืองพี่เมืองน้องประจำปี 2560


อ่านต่อ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา


อ่านต่อ

ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบและสอบสัมภาษณ์  โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560


อ่านต่อ

กรุงเทพมหานครจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ


อ่านต่อ

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut