Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานการต่างประเทศ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดพื้นที่ให้เยาวชนที่มีความสามารถหลากหลายได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในเวทีต่างประเทศ อันเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะจักซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ โครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ สำหรับการรับรองคณะนายกเทศมนตรีเมืองปอร์โตเดินทางเยือนกรุงเทพมหานคร


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณืเครื่องเขียน จำนวน 4 รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงโซล ประจำปี 2561


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ สำหรับการต้อนรับคณะรองผู้ว่าการมณฑลชานตง


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญ จำนวน 2 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกับกรุงปักกิ่ง ประจำปี 2561 


อ่านต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเฉพาะด้าน (Digital Content) กับจังหวัดฟูกูโอกะ


อ่านต่อ

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut