Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายเยาวชนเมืองพี่เมืองน้อง ณ กรุงเทพมหานคร (พฤหัสบดี, พฤษภาคม 7, 2015)


อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยน (ฟุกุโอกะ,เซี่ยงไฮ้,กรุงโซล)


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการกับนครฉงชิ่ง และแจ้งวันสอบสัมภาษณ์โครงการฟูกูโอกะ โซล และเซี่ยงไฮ้ (ศุกร์, มีนาคม 27, 2015 )


อ่านต่อ

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ข้อเขียน  (พฤหัสบดี, มีนาคม 5, 2015)


อ่านต่อ

ประกาศสถานที่สอบและห้องสอบโครงการแลกเปลียนเยาวชนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครฯ ปี 2558 (ศุกร์, กุมภาพันธ์ 20, 2015)


อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนโครงการแลกเปลียนเยาวชนกรุงเทพมหานครฯกับเมืองพี่เมืองน้อง (ศุกร์, กุมภาพันธ์ 13, 2015)


อ่านต่อ

สรุปผลการดาเนินโครงการการฝึกงานด้านต่างประเทศ ให้แก่เครือข่ายการประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร


อ่านต่อ

กำหนดการพิธีมอบใบรับรองแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของ กทม.ปี 2557ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า)


อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงเรื่อง EU. ยกเลิกหนังสือเดินทางข้าราชการ  (พฤหัสบดี, กรกฎาคม 3, 2014 ) 


อ่านต่อ

ประกาศด่วน พิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานคร แจ้งเปลี่ยนสถานที่ จากห้องเจ้าพระยา เป็น ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  (พฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 13, 2014)


อ่านต่อ

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut