Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

อัลบั้มรูปภาพ

26 เมษายน 2559 กทม.- โซล เตรียมงานฉลอง 10 ปี ความสัมพันธ์

26 เมษายน 2559 นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการตร่างประเทศ ให้การต้อนรับ Mr. Baek Woon Seok ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กรุงโซล และร่วมหารือรายละเอียดการจัดงาน Seoul's Day ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2559 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกรุงเทพมหานคร - กรุงโซล

อำนวยการกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้พบและร่วมประชุมกับ นายจาง เซียวสง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้

          นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้พบและร่วมประชุมกับนายจาง เซียวสง ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการเตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม The 3rd Meeting for Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGM ASEAN) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม The 3rd Meeting for Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGM ASEAN) ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีหัวข้อหลักการประชุมคือ ASEAN Goes Local: Towards City Networking และมีผู้แทนจากเมืองหลวงประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมรวม 6 เมือง 

งานฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย ณ ย่านเยาวราช

งานฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีนกับเมืองพี่เมืองน้องของกรุงเทพมหานครเริ่มขึ้นแล้วระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย ณ ย่านเยาวราช ขณะที่ผู้บริหารของ กทม.ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ผู้บริหารของปักกิ่ง ชานตง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว อู่ฮั่น และต้าเหลียนโดยหารือถึงความร่วมมือในอนาคตที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะด้านการศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข และเศรษฐกิจการค้า

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558

          กรุงเทพมหานครได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเมืองเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2558 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีผู้นำและผู้แทนเมืองจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนมากกว่า 100 คน 

กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The 10th Working Level Conference for Asian-Pacific City Summit (พุธ, ธันวาคม 17, 2014)

           

             เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับปฏิบัติการ The 10th Working Level Conference for Asian-Pacific City Summit ณ ห้องกมลทิพย์ 1 โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา โดยมีผู้แทนเมืองสมาชิกองค์กร Asian-Pacific City Summit (APCS) จำนวน 14 เมือง ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ฟูกูโอกะ นครกวางโจว เมืองปูซาน เมืองกวางยาง เมืองต้าเหลียน เมืองโปฮัง เมืองอิโปะ เมืองคุมาโมโต เมืองคาโกชิมา เมืองคิตากิวชู เขตปกครองพิเศษเชจู และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมฯ

          กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพจัดการประชุม APCS ในปี 2014 ได้กำหนดหัวข้อ ในการประชุม คือ Balanced Life and Sustainable Living (ชีวิตที่สมดุลกับความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน) ซึ่งผู้แทนเมืองสมาชิก APCS ได้นำเสนอผลงาน/โครงการที่มีความโดดเด่นในโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ 1) Aging Society (สังคมผู้สูงอายุ) และ ๒) Accessibility and Equity to Public Resources (การเข้าถึงบริการสาธารณะที่เท่าเทียมกัน) การประชุมครั้งนี้ กรุงเทพมหานครและเมืองสมาชิก APCS ได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้โครงการ/โยบายของเมืองต่างๆ ที่ดำเนินการเพื่อพัฒนาเมืองในการรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะมาถึง และกลวิธีดำเนินการในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี ตามไท) เข้าพบคณะผู้บริหารกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย (เสาร์, กันยายน 13, 2014)

          รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นางผุสดี  ตามไท) นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเข้าพบคณะผู้บริหารกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งนำโดยนายเซอร์จี  เชอร์มิน  ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกและผู้อำนวยการสำนักการเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศ ณ  ศาลาว่าการกรุงมอสโก เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น  เพื่อกระชับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง และหารือเกี่ยวกับแผนความร่วมมือระหว่างกรุงมอสโกกับกรุงเทพมหานคร รวมถึงการจัดกิจกรรม Bangkok Day และ Moscow Day ขึ้นในเมืองหลวงของแต่ละประเทศขึ้นในปี พ.ศ. 2559

พิธีมอบใบรับรองโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องของ กทม.( ศุกร์, กันยายน 26, 2014)

          นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองให้แก่น้อง ๆ เยาวชนที่เดินทางในโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเมืองพี่เมืองน้องในปีงบประมาณ 2557 ทั้ง 7 เมือง ได้แก่ ไอจิ โซล ฉงชิ่ง เซี่ยงไฮ้ แทกู จาการ์ตา และปูซาน รวมเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 85 คน ซึ่งกองการต่างประเทศกำลังเตรียมแผนขยายความร่วมมือเมืองเพื่อรองรับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนสำหรับปี 2558 ต่อไป รอการประกาศรับสมัครได้ภายในสิ้นปีนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อกระชับความสัมพันธ์

            เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ H.E. Mr. Hideaki Ohmura ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่จังหวัดไอจิและนักธุรกิจจากจังหวัดไอจิ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับกรุงเทพมหานครและร่วมกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับหน่วยงานภาครัฐของไทย ระหว่างวันที่ 9 – 12 กันยายน 2557

           ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิและคณะ ณ ร้านอาหารสุภัทราริเวอร์เฮ้าส์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อีกด้วย

พิธีทูลเกล้าฯ ถวายกุญแจเมือง ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 11.40 น.ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล

หน้าMain menu 2

by Dr. Radut