Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

เมืองพี่เมืองน้อง


การส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ข้อตกลงความสัมพันธ์ฉันทมิตร  

อ่านต่อ

ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ

การแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศโดยองค์กรระหว่างประเทศในฐานะสมาชิก

อ่านต่อ

บทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการ ข่าวสารความรู้ทั้งในและต่างประเทศ   

  

อ่านต่อ

ข่าวสถานการณ์โลก

Update รายงานข่าวสารสถานการณ์รอบโลก

 

อ่านต่อ

 

ดูทั้งหมด

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพค่ายเยาวชนนานาชาติฤดูหนาว ครั้งที่ 4 และการเสวนาอาสาสมัครนานาชาติสายแถบและเส้นทาง ประจำปี 2563 โดยมีคำขวัญว่า “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาฤดูหนาว การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่รอคอย

...อ่านต่อ

ตามที่ได้มีประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

...อ่านต่อ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายขจิต ชัชวานิชย์) ร่วมบันทึกวีดิทัศน์ขนาดสั้นกล่าวทักทายและอวยพรให้กับกรุงอูลานบาตอร์

...อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศแต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” 


อ่านต่อ

กิจกรรม Big Cleaning Day @ City Hall ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สวย สะอาด ด้วยพลังรวมใจ


อ่านต่อ

ข้าราชการและลูกจ้างกองการต่างประเทศต้อนรับข้าราชการใหม่


อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ตามที่ได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร


อ่านต่อ

ตามที่ได้มีการประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 8) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โดยขยายระยะเวลาการาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564


อ่านต่อ

กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์การ Mayors for Peace และได้ส่งผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติเพื่อสันติภาพในอนาคต (International Youth Conference for Peace in the Future หรือ IYCPF)


อ่านต่อ


Main menu 2

by Dr. Radut