Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

"บังกาลอร์" เมืองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย เปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า "เบงกาลูรู"

           "บังกาลอร์" เมืองอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย เปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า "เบงกาลูรู"

           บังกาลอร์ เมืองแห่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของบริษัทไอทีชั้นนำหลายร้อยแห่ง ได้เปลี่ยนชื่อใหม่อย่างเป็นทางการเป็นเบงกาลูรู เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา หลังใช้เวลาไปกับขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเมืองนี้ที่กินเวลานานถึง 8 ปีเต็ม ทั้งนี้ ชื่อเมืองที่เปลี่ยนใหม่เบงกาลูรูนี้ เป็นภาษาดราวิเดียน ซึ่งใช้เป็นภาษาพูดในรัฐคาร์นาตะกะ ของบังกาลอร์ และนอกจากจะเปลี่ยนชื่อเมืองบังกาลอร์แล้ว รัฐบาลอินเดีย ยังเปลี่ยนชื่อเมืองอื่นๆอีก 11 เมืองด้วย

ที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันที่ของข่าว: 
จันทร์, พฤศจิกายน 3, 2014 - 15:30


Main menu 2

by Dr. Radut