Jump to Navigation
"  กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย "       " สำนักงานการต่างประเทศเปิดให้บริการเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ งานของสำนักงานการต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ยินดีให้คำปรึกษา และตอบคำถาม ข้อสงสัย ผ่านทางเว็บไซต์"           " ติดตามข้อมูลอัปเดทข่าวสารล่าสุด ผ่านทางเฟสบุค ที่ https://www.facebook.com/bangkokiad  "

ผลสำรวจทั่วโลกล่าสุดพบคนส่วนใหญ่มองว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูกควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน (พุธ, พฤศจิกายน 26, 2014)

ผลสำรวจทั่วโลกล่าสุดพบคนส่วนใหญ่มองว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูกควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน

           ศูนย์นวัตกรรมธรรมาภิบาลระหว่างประเทศหรือซีไอจีไอ-อิพซอส เผยผลสำรวจที่สอบถามความเห็นจากคนใน 24 ประเทศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ ธรรมาภิบาลด้านอินเทอร์เน็ต และความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต พบว่า 83% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตราคาถูกควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยส่วนใหญ่ที่เห็นด้วยในเรื่องนี้มาจากประเทศที่เคยปกครองแบบเผด็จการมาก่อน โดยในอียิปต์ ไนจีเรีย อินโดนีเซีย และตูนิเซียมีผู้เห็นด้วยถึง 92% ขณะที่จีนมีผู้เห็นด้วย 90%

          นอกจากนี้ 83% ของผู้ตอบแบบสำรวจทั้งหมดยังระบุว่า อินเทอร์เน็ตมีความสำคัญต่ออนาคตในแง่ของเสรีภาพในการพูดและการแสดงออกทางการเมือง โดยในแคนดามีผู้เห็นด้วย 72% และในไนจีเรียมีผู้เห็นด้วย 92%

          ณะที่ 2 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงความกังวลต่อความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์มากขึ้นจากปีที่แล้ว โดยในละตินเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผู้ตอบแบบสอบถาม 46% ระบุว่า รู้สึกกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ในยุโรปมีผู้กังวลเรื่องนี้เพียง 18% และในอเมริกาเหนือ 23% ส่วน 48% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดพอใจกับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลประเทศตัวเอง อย่างไรก็ตาม ชาวเยอรมันเพียง 15% เท่านั้นที่เชื่อว่าข้อมูลเอกชนบนอินเทอร์เน็ตมีความปลอดภัยสูงซึ่งถือว่าน้อยที่สุด ขณะที่ชาวไนจีเรียเชื่อในเรื่องนี้มากที่สุดถึง 58%

 

ที่มา: 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
วันที่ของข่าว: 
พุธ, พฤศจิกายน 26, 2014 - 09:45


Main menu 2

by Dr. Radut